Afkoppelen lost waterafvoer centrum niet op

Tekst Jacqueline Timmerman bij de Raadsvergadering op woensdag 27 juni 2018  Vanavond wordt er een besluit genomen over het nieuwe GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) met daaruit voortvloeiend grote financiële, ruimtelijk en persoonlijk-juridische consequenties voor de...

Lieve kiezers bedankt !!!!

Bij de verkiezingen vroegen wij u ons met uw stem de kans te geven bestuursverantwoordelijkheid te gaan dragen. Daar gaf u ruimschoots en vol overtuiging gehoor aan. Meer dan een kwart van u heeft ons dat vertrouwen gegeven: een coalitie te vormen en een wethouder te...

Weinig nieuws . . .

Beste Kiezers, Tot op heden is er weinig nieuws van het front van Larens Behoud en de VVD. Radio 6FM probeerde wat helderheid in de coalitie-onderhandelingen te krijgen: 6FM Zaterdag – Liberaal Laren niet in coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen in Laren...