Actueel uit gemeenteraad Liberaal Laren

Afkoppelen lost waterafvoer centrum niet op

Tekst Jacqueline Timmerman bij de Raadsvergadering op woensdag 27 juni 2018  Vanavond wordt er een besluit genomen over het nieuwe GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) met daaruit voortvloeiend grote financiële, ruimtelijk en persoonlijk-juridische consequenties voor de...

Lees meer

Lieve kiezers bedankt !!!!

Bij de verkiezingen vroegen wij u ons met uw stem de kans te geven bestuursverantwoordelijkheid te gaan dragen. Daar gaf u ruimschoots en vol overtuiging gehoor aan. Meer dan een kwart van u heeft ons dat vertrouwen gegeven: een coalitie te vormen en een wethouder te leveren. Door uw stem zijn wij in zetels verdubbeld en de tweede partij van het dorp geworden . . . Dank u wel !

Lees meer

Waarom de gisteravond aangenomen motie zo belangrijk is . . .

De motie is een logisch gevolg van de fouten die Gedeputeerde Staten in de procedure hebben gemaakt. Jacqueline Timmerman heeft contact gezocht eerst met Eemnes, in de voorbereiding van de motie en later met Blaricum om hen ook aan te laten sluiten bij deze actie, waardoor we werkelijk als drie dorpen samen tegen het rampzalige besluit tot samenvoeging van Noord Holland kunnen optreden.

Lees meer

Watergate

Het ‘verplicht afkoppelen’ neemt zo langzamerhand bizarre vormen aan . . . Een regenbui zette ons centrum en delen van het dorp waar al jaren sprake is van achterstallig rioolonderhoud, onder water. In plaats van actief achterstanden van en gebreken aan het riool aan te pakken, legde de VVD-wethouder in 2016 met verplicht afkoppelen van regenwater, de kosten bij de inwoners neer.

Lees meer