Liberaal Laren: Als Laren je lief is . . .

Lieve kiezers, allemaal bedankt voor jullie stem !

 

 

 

 

Over onsActueel
….

 

Ons dorp voor ieder leefbaar houden,

ook voor onze kinderen en kleinkinderen

en dus besturen vanuit een lange termijn visie.

 

Programma

Ons kiezersprogramma is compact en concreet. Alles staat in het teken van rust en stabiliteit! Kwalitatief goed en onmerkbaar bestuur! Vernieuwen met behoud van al het goede dat Laren te bieden heeft!

Actueel

Op onze website houden wij u actueel op de hoogte van het reilen en zeilen in ons mooie dorp. En hoe onze lokale standpunten een constructive bijdrage leveren aan het behoud van ons dorp zoals het nu is.

Uit de Raad

Wij willen u graag op deze website op de hoogte houden van actuele politieke onderwerpen die onze burgers in Laren aangaan. Hier publiceren wij met regelmaat actuele en informatieve berichten.

Het mooiste dorp van Nederland

Wij leven in het mooiste dorp van Nederland. Een dorp dat zo mooi kon blijven omdat vroegere bestuurders zuinig op dit dorp waren. En beleid ontwikkelden om het zo mooi te houden. Laren had als eerste gemeente in Nederland al een welstandbeleid.

Wij hebben het dorp te leen voor onze kinderen en kleinkinderen. En hebben de opdracht het – net als onze voorgangers – zo mooi en fijn te houden als het nu is. Het is hier schoon, groen, mooi en relatief veilig. Een enclave in de oprukkende verstening om ons heen.

Zuinig op ons mooie dorp

Als lokale partij streven we een klein, lokaal, krachtig maar vooral deskundig bestuur na dat dicht bij onze dorpsgemeenschap staat. Vanuit lokale bewogenheid zorgen dat het dorp zoals we dat nu kennen ook over 20 tot 40 jaar nog in al zijn schoonheid bestaat. Niet alleen weten wat we wél willen, maar nog beter weten wat we in ons dorp níet willen.

De lokale overheid richt zich op de gemeentelijke kerntaken: lokale veiligheid en ruimtelijke ordening. De overige taken zijn al snel Nederland breed, dus gemeente overstijgend en dienen op provinciaal of rijksniveau te worden geregeld. Daar moeten gemeenten niet mee worden belast. Helaas schuiven provincie en rijksoverheid steeds meer taken naar lokale niveaus die hier nooit voor zijn bedoeld.

Vanuit een lokale toekomstvisie ontwikkelden we de afgelopen jaren een lokaal beleid en proberen daarmee het dorp Laren voor de toekomst zoveel mogelijk in stand te houden. Vernieuwen met behoud van het goede. Dat we onze kinderen en kleinkinderen straks recht in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen: wat fijn dat die unieke gemeente Laren in al zijn dorpse schoonheid bewaard is gebleven.

Waarom een dorpspartij?

Omdat we dan zonder landelijk dictaat het beste voor dit dorp en haar inwoners kunnen nastreven. We weten uit onze vroegere landelijke ervaring dat landelijke partijen te vaak en te veel aan de strikte leiband van hun landelijke bestuur lopen.

We gaan uit van de basisbeginselen van het oorspronkelijke liberalisme van Thorbecke: “vrijheid in gebondenheid” en “vrijheid in verantwoordelijkheid”, een gelijkheidsbeginsel dat oorspronkelijk voorkomt uit het Christendom. Als kleine gemeenschap moeten we samen zoveel mogelijk vrijheid voor onszelf nastreven zonder dat het recht van de sterkste en het vrije-marktprincipe de overhand krijgt.

We houden als bewoners van het dorp zoals het nu is. Het is niet voor niets al diverse malen tot mooiste dorp van Nederland uitgeroepen. Laten we dit zo houden!

Laten we het bestaande dorpsgevoel, onze groene omgeving en de unieke kunstenaarsgeest die Laren onderscheidt van de rest van Nederland, koesteren en behouden. Geen mooi verkiezingsbehang maar besturen met verstand en gevoel. En zo nodig vernieuwen met vooral behoud van het goede! Waarbij we als burgers onze eigen toekomst vaststellen en borgen en het zeker niet aan de markt en projectontwikkelaars over laten, zoals de laatste jaren helaas te vaak is gebeurd.

Doe ons een plezier en vind onze pagina leuk