Jacqueline Timmerman                                                                       Foto: Yvonne Verburg Fotografie, fotoyvon.com

1.Wat is uw favoriete boek/welk boek geeft u graag cadeau?

Het boek ‘De eeuw van mijn vader’ van Geert Mak, dat ruim twintig jaar geleden uitkwam, heb ik laatst herlezen. Het geeft prachtig aan hoe wij als maatschappij de afgelopen honderd jaar zijn veranderd en geëmancipeerd. De verhalen die ik als klein meisje ook van mijn opa en oma hoorde. Beseffen hoeveel er eigenlijk is veranderd de afgelopen honderd jaar en hoe goed we het hebben gekregen. Daar staan we soms veel te weinig bij stil.
Historisch besef isvoor ons als politici erg belangrijk. Immers, wie zijn historie niet kent, is gedoemd de fouten uit het verleden te herhalen. Als je beslissingen over de toekomst van je dorp wilt kunnen nemen, zal je dus ook de historie moeten kennen en vooral voelen. Dat fascineert me continu, we schrijven als gemeenteraad ook voortdurend geschiedenis. Onze beslissingen nu hebben immers impact op hoe ons dorp er over twintig jaar uit zal zien.

2.Welke film wilt u nog een keer zien?

Dan denk ik aan de films ‘Earth’ of de documentaire ‘The Blue Planet’.
Het doet je beseffen hoe alomvattend de natuur om ons heen is, hoe fantastisch die is georganiseerd en wat een voorrecht we hebben op deze planeet te mogen leven. Dat we er enorm zuinig op moeten zijn om daar nog heel lang met elkaar plezierig te kunnen wonen. Maar we zijn ook afhankelijk van diezelfde natuur om ons heen. Enerzijds moeten we niet denken dat we de natuur zo maar even kunnen veranderen, we zijn maar een nietig onderdeel daarvan. Anderzijds kunnen we bijvoorbeeld met landbouwgif makkelijk onze bijenpopulatie vernietigen en dan stopt de vegetatie en onze voedselvoorziening. Of verdwijnen de oerbossen, hetgeen wereldwijde impact zal hebben. Het doet je beseffen dat we zuinig moeten zijn op alles wat de natuur ons te bieden heeft; we zijn er voor onze toekomst volledig afhankelijk van.

3.Hoe omschrijft u uw partij?

Als student werd ik persoonlijk assistent van Anne Vondeling die toen vicevoorzitter van het Europese parlement was. Hij was een staatsman die ver boven de partijen stond en zijn visie over de toekomst heeft mij politiek enorm geïnspireerd. Ik heb hem vele malen mogen vergezellen bij al zijn activiteiten in zowel in Den Haag als in Brussel. Toen ik jaren later in Laren kwam wonen, werd ik door de VVD gevraagd politiek actief te worden. Na acht jaar VVD raadlidmaatschap heb ik uiteindelijk besloten met een eigen partij de idealen na te streven die ik voor Laren heb. Lokaal zorgdragen dat onze woon- en leefomgeving de komende decennia net zo mooi blijft als deze nu is. Nieuwe bewoners vraag ik vaak waarom ze in Laren zijn komen wonen. Hun antwoorden zijn standaard: de cultuurhistorie, de sfeer van een cultureel rijk verleden, de gezonde groene natuur, de kleinschaligheid en de gezelligheid. Precies de zaken waar ik en dus onze partij ook voor staan.

4.Wat vindt u bijzonder aan Laren?

Eigenlijk al de zaken die ik hiervoor heb genoemd. Maar er is een grote bedreiging. De uniciteit van Laren wordt bedreigd door de samenvoegings- drift van de provincie Noord Holland. Al het bijzondere aan Laren zal vroeg of laat verdwijnen zodra wij onderdeel worden van Huizen, of nog erger Groot Gooistad. Wij hebben ons dorp de afgelopen honderd jaar zo authentiek en bijzonder kunnen houden omdat we een klein, slagvaardig lokaal bestuur hadden met hart voor het dorp.
Onze burgemeesters stonden voor het dorp en haar inwoners. De raadsleden waren en zijn nog elk persoonlijk bekend en aanspreekbaar. Aan mijn keukentafel ontmoet ik nog steeds veel inwoners. Dat verdwijnt allemaal zodra wij opgaan als buitenwijk in een groter geheel. Wat onderscheidt het ene dorp van een ander dorp of een stad? Dat is zijn zichtbare historie. We hebben nog steeds een onderscheidende culturele geschiedenis die wereldberoemd is. Die willen we niet te grabbel gooien. Zelfstandigheid is dus voor ons een groot goed.

5.Wat zijn uw twee belangrijkste wensen voor Laren?

Dat we nog lange tijd samen met onze Larense inwoners onze eigen toekomst kunnen bepalen. Dat kan alleen vanuit zelfstandigheid. Maar daar hoort wel goed financieel beheer bij. De afgelopen jaren is er structureel meer uitgegeven dan we ontvingen, dat moet anders.
De tweede wens is dat er de komende vier jaar een betrouwbaar en vooral transparant bestuur komt die de belangen van de inwoners op de eerste plaats zet. Dat luistert naar zijn bevolking. De toekomst en instandhouding van het dorp zwaarder laat wegen dan de belangen van projectontwikkelaars.

Wij zijn bereid, hebben de deskundigheid en het historisch besef in huis hier de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. We staan zelfs te popelen die verantwoordelijkheid op te pakken. Maar dan moeten we wel van u voldoende stemmen krijgen om een wethouder te leveren. En u mag ons hier over vier jaar persoonlijk op afrekenen. Dat commitment willen we met de bevolking aangaan, want we zijn er immers voor hen. En niemand anders. Daar mag iedereen ons aan houden.

www.liberaallaren.nl

De eeuw van mijn vader/Geert Mak
Collecties Bibliotheek Huizen en Bibliotheek Brinkhuis Laren Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl

Earth (BBC, 2007)
Collectie Bibliotheek Huizen
Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl

The Blue planet (BBC, 2003)
Collectie Bibliotheek Brinkhuis Laren
Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl.

https://www.bibliotheekhlb.nl/dam/bestanden/2018/Vijfvragenaan/folder-jacqueline-timmerman-hamer-liberaal-laren.pdf

Share This