Actueel

Begrotingsbehandeling november 2021

Er is standaard een structureel tekort van 1,5 miljoen in de gemeente Laren, bevestigd door de accountant. Met andere woorden: het College heeft de financiën nog steeds niet op orde; nog zonder de extra corona-kosten.

We hebben als Laren onze zelfstandigheid zwaar bevochten. Maar voorwaarde nummer 1 hiervoor was – en is – het op orde hebben en houden van onze financiën. Wij zien nu het tegendeel. Hoe lang kunnen we met dit beleid nog onze zelfstandigheid behouden? Wij vrezen het ergste. Laren is technisch failliet.

Lees meer

Burgerparticipatie

Liberaal Laren ondersteunt de organisatie en inzet van kritische burgers en hun actieve participatie in het democratische proces. Hun betrokkenheid bij het lokale bestuur juichen we toe, hoe zeer dit voor sommige traditionele bestuurders ook wennen is 😉

Lees meer

Motie Liberaal Laren tav Brinkplan

Betreft: Raadsbesluit Brinkplan De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 9 september 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;  overwegingen: Op 24 juni...

Lees meer
Berichtje van de fractievoorzitter

Berichtje van de fractievoorzitter

Uiteindelijk om 23:41 uur komt het verlossende bericht dat mijn test negatief is en ik dus geen COVID-19 virus besmetting hebt. In de auto gesprongen en alsnog aan de laatste belangrijke stemming kunnen deelnemen. Woensdagavond 9 september 2020 20:00 uurBeste collega...

Lees meer
Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Vuilnisman, kan deze zak ook mee?

Overgenomen van de site van Larens Behoud 1 sept.- Loyaliteit en vertrouwen zijn een groot goed in de politiek.Op 24 juni van dit jaar toonde Larens Behoud zich een loyale coalitiepartner door in te stemmen met de door het college voorgestelde ontwerpschets voor de...

Lees meer
De Brink zou gaan stinken !!

De Brink zou gaan stinken !!

Overgenomen artikel van de Site Larens Behoud 1 sept.- Alle dorpscommotie rond de vermaledijde “24 juni Brink en wadi/bomenkap plannen” heeft positief uitgewerkt. Een compliment aan allen die zich hebben ingezet is op zijn plaats. Echt ook positief is dat het college...

Lees meer
Als je haast hebt, moet je gaan zitten . . .

Als je haast hebt, moet je gaan zitten . . .

Bron: Leo Janssen 26 aug.-Als je haast hebt, moet je gaan zitten’. De inkt van de college brief  ‘Hoe verder met de Brink’  - te behandelen eind september in de gemeenteraad-  is nog niet droog of de fractie van de VVD heeft haar antwoord al klaar.  Wat is er aan de...

Lees meer