Actueel

Begrotingsbehandeling 2021

Begrotingsbehandeling 2021

Uitgesproken door fractievoorzitter Jacqueline Timmerman Begrotingsraad 5 november 2021 Alles van waarde is weerloos en verdient onze bescherming! Terugkijkend op 16 jaar begrotingsbehandeling van Liberaal Laren was onze boodschap steeds hetzelfde: “niet meer...

Lees meer
Maria Klingenberg als wethouder geïnstalleerd.

Maria Klingenberg als wethouder geïnstalleerd.

Gisteren 23 maart 2021 heeft Maria Klingenberg de eed afgelegd om als nieuwe wethouder toe te treden tot het College van Blaricum. Zij nam hiertoe noodgedwongen afscheid van de fractie van Liberaal Laren waar zij sinds 2018 lid van was. Namens de fractie en het...

Lees meer
Maria Klingenberg vervangt wethouder Blaricum

Maria Klingenberg vervangt wethouder Blaricum

Afgelopen week diende wethouder Liesbeth Boersen van de Blaricumse Partij haar ontslag is. Toen moest Blaricum op zoek naar een vervangende wethouder tot het eind van de huidige collegeperiode. We zijn trots dat Maria Klingenberg - als oud wethouder - is gevraagd om...

Lees meer

Schriftelijke vragen over de sloop van het voormalige ABN Amro gebouw Zevenend 4

In november 2020 werden sloopwerkzaamheden gestart aan het voormalig ABN-AMRO gebouw dat met zo een grote voortvarendheid ging, dat er onrust in het dorp en op social media ontstond. Toen de sloop op Bol-An aan de orde kwam, stelde de wethouder desgevraagd (citaat) ‘Sloop? Geen sprake van! In het pand van voormalig ABN komt Pauw herenmode en wordt er wat verbouwd.’ (einde citaat).

Lees meer

Begrotingsbehandeling november 2021

Er is standaard een structureel tekort van 1,5 miljoen in de gemeente Laren, bevestigd door de accountant. Met andere woorden: het College heeft de financiën nog steeds niet op orde; nog zonder de extra corona-kosten.

We hebben als Laren onze zelfstandigheid zwaar bevochten. Maar voorwaarde nummer 1 hiervoor was – en is – het op orde hebben en houden van onze financiën. Wij zien nu het tegendeel. Hoe lang kunnen we met dit beleid nog onze zelfstandigheid behouden? Wij vrezen het ergste. Laren is technisch failliet.

Lees meer

Burgerparticipatie

Liberaal Laren ondersteunt de organisatie en inzet van kritische burgers en hun actieve participatie in het democratische proces. Hun betrokkenheid bij het lokale bestuur juichen we toe, hoe zeer dit voor sommige traditionele bestuurders ook wennen is 😉

Lees meer

Motie Liberaal Laren tav Brinkplan

Betreft: Raadsbesluit Brinkplan De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 9 september 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;  overwegingen: Op 24 juni...

Lees meer