Actueel

De Brinken van Laren

Veel leesplezier met onderstaand deel 4 van de Brinken van Laren: ‘Op de schop en toch behouden’. Laten we met elkaar zorgen dat we deze monumentale Brink in de huidige staat kunnen behouden. Als het aan Liberaal Laren ligt, blijft dat ook zo.

Lees meer

Motie Larens Behoud en VVD over Brinkplan

De motie Larens Behoud en VVD aangenomen in de raadsvergadering gaat ‘gewoon’ uit van het eerdere voorstel: kappen 41 bomen en Wadi aanleggen.
Toevoeging: Achteraf mag iedereen nog over de details en de plaats van de bankjes napraten.

Lees meer
Help de Brink verzuipt!

Help de Brink verzuipt!

Bijdrage Larens Journaal:
Het zal u niet zijn ontgaan dat in de raadsvergadering van juni, beide coalitiepartijen instemden met het opknappen van de Brink, in combinatie met een enorme wadi als wateropvang voor piekbuien.

Lees meer
Plank mis geslagen  . . .

Plank mis geslagen . . .

Open reactie Jacqueline Timmerman op Ronald Frisart van de Gooi & Eemlander op het ‘niet doorpakken’ na harde kritiek te geven. In dit geval hoe een amendement ‘noodgedwongen’ omgezet moest worden naar een motie, maar dat Jacqueline hiermee uiteindelijk wel haar doel bereikte.

Lees meer
KARAKTERMOORD op de BRINK deel 2

KARAKTERMOORD op de BRINK deel 2

Schilderij W.A. Knip (1883-1967) : Het rooien van de iepen op de Brink in Laren (1926)Oil on canvas; 65 x 85 cm. Afgelopen woensdag 24 juni 2020 was de raadsvergadering waarin het Brinkplan werd behandeld. Wij spraken hier al eerder over. Hierbij onze inbreng...

Lees meer
Betoog Brinkplan: raad 24 juni 2020

Betoog Brinkplan: raad 24 juni 2020

Schets voor de nieuwe Brink: In het midden een grote wadi voor hemelwateropvang waarvoor 41 gezonde volwassen eiken moeten verdwijnen, deel Brink verharden voor festiviteiten. Betoog Liberaal Laren bij behandeling van het Brinkplan van College B&W te...

Lees meer

Voorgestelde motie splitsing Brinkplan

MOTIE Betreft: Inrichtingsschets Brink De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;  overwegende dat: De Brink...

Lees meer
Historie natuurlijke afwatering Coeswaerde / Brink te Laren

Historie natuurlijke afwatering Coeswaerde / Brink te Laren

Door die verhoging én de enorme verstening van zowel College de Brink als het naastgelegen parkeerterrein van het Gemeentehuis, is de natuurlijke afvoer naar de Gooiersgracht geblokkeerd. En stroomt regenwater dus nu richting de Brink. Waar het niet meer weg kan . . .

De oplossing ligt dus niet op de Brink, maar zorgen dat het overtollige regenwater van College de Brink én het Gemeentehuis weer richting Gooiersgracht kan stromen en de oude afvoer van de Biezem – maar u ondergronds als riool – wordt hersteld. Op de L100 bijeenkomst in 2016 is deze optie al aan het college voorgesteld.

Lees meer