Bron: Leo Janssen

26 aug.-Als je haast hebt, moet je gaan zitten’. De inkt van de college brief  ‘Hoe verder met de Brink’  – te behandelen eind september in de gemeenteraad-  is nog niet droog of de fractie van de VVD heeft haar antwoord al klaar.  Wat is er aan de hand? De Larense bevolking loopt al ruim een maand te hoop tegen een bomenkap van 41 stuks op de historische Brink omdat er tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 juni  j.l. ‘ja’ is gezegd tegen een ‘Inrichtingschets Herinrichting Brink’ waarin een Wadi, een verdiepte bovengrondse wateropvang van 60 bij 30 meter is gepland met dientengevolge een ‘ontbossing’ van de historische Brink.

Op diverse niveau’s kwam er opstand in ons dorp. Voor de poorten van Jumbo en Albert Heijn werden door Carla Voorn en Julia Lommel-Marjot meer dan 2000 handtekeningen opgehaald. Elektronisch tekenden tot dit moment ruim 1900 mensen protest aan op de site van Dustin Vos. Het college begreep het.  Terug die handel, tijd nemen en de problematiek van de wateroverlast in het centrum als een aparte problematiek behandelen, los van die andere opgave ‘het verfraaien van de Brink’.

Daar is moed voor nodig. Om als bestuurders – naar aanleiding van de wens van de bevolking- blijk te geven van voortschrijdend inzicht en voor te stellen terug te komen op je besluit. Bravo! Het gaf hoop aan al die dorpsbewoners de aloude Brink niet alleen als beschermd dorpsgezicht te conserveren maar ook als de groene longen van het centrum.

De fractie van de VVD denkt er echter heel anders over. Binnen een week – naar aanleiding van een ingezonden brief in de Gooi- en Eemlander- is hun nieuwe plan al rijp voor de openbaarheid. Kern van hun oplossing:  (citaat NH Nieuws) ‘de aanleg van een zogeheten bergbezinkbassin, een ondergrondse kelder waarmee overtollig regenwater opgevangen kan worden. Dat zou de wateroverlast van Laren oplossen, maar zou er vooral voor zorgen dat het karakter van de door Laarders geliefde Brink behouden blijft. Voor de aanleg van zo’n waterkelder moeten er ook wel bomen worden gekapt, maar veel minder dan de geplande 41 bomen die nu weg zouden moeten’. Einde citaat.

Opnieuw wordt de handtekeningenzetters weer ‘een badkuip’, maar dit keer ondergronds- geschetst. Waarom die haast? Waarom die beperkte toch weer forse bomenkap? Waarom die blindheid voor de wensen van onze dorpsbewoners? Waarom die blindheid voor hun eigen wethouder die toch als lid van het college met één woord moet spreken? Waarom niet even geduld?

‘Als je haast hebt, moet je gaan zitten’.

Leo Janssen

Share This