We kunnen het vanavond heel simpel houden: we drukken met elkaar in gezamenlijkheid de reset-knop in en starten dit proces geheel opnieuw. Zo simpel zou het kunnen zijn en dit is ook ons doel van deze vergadering.
Onze reeds in augustus aangekondigde motie gaat ook van deze eenvoud uit:

Het indrukken van de reset-knop: terug naar AF”.

Echter: Wij hebben wel behoefte enkele overwegingen over het voetlicht te laten gaan.

Een historische dwaling‘. Zo noemden wij dit al in juni op de commissievergadering en later in onze column in het Larens Journaal. Helaas is dit uitgekomen. 
Want zowel procedureel, bestuurlijk en qua communicatie naar de burger toe, is alles misgegaan wat er mis kon gaan.

Op de commissievergadering gaven wij al aan dat het voorstel onvolledig was en er dus geen besluit kon worden genomen. Want het bomenonderzoek was niet aanwezig en het rapport Laren Regenklaar had nog slechts een ambtelijke status. Daarnaast waarschuwden we voor de enorme vernietigende impact die dit plan op de monumentale Brink zou hebben. Voor ons – toen al – onacceptabel en hiervoor kon ons inziens ook geen draagvlak zijn in het dorp.

De dag na de commissievergadering wist het dorp nog van niets en hebben wij als partij de social media opgezocht teneinde de bevolking te informeren. Er was immers een totaal gebrek aan communicatie vanuit het gemeentebestuur. Slechts een krantenartikel dat de Brink zou worden opgeknapt en er een paar zieke bomen zouden worden vervangen…..  
En dat alles in Corona-tijd in de laatste vergadering voor de vakantie. Hoe communicatief wil je als gemeente zijn?

Alhoewel de social media toen al ontplofte, werd in de raad dit voorstel ‘gewoon’ aangenomen en onze motie om de resetknop in te trekken en opnieuw te beginnen met een gescheiden Brink- en waterplan, haalde het niet.

Uiteindelijk hebben de linten die we als Liberaal Laren hebben opgehangen, een beweging teweeg gebracht, die zijn weerga niet kende. Chapeau!! 4657 handtekeningen tegen de kap van de 41 eiken deden uiteindelijk de wal het schip keren. 
Dit zijn wel heel erg veel mensen!! Dank aan alle initiatiefnemers.

Over alle brieven, statements, boetekleden en alternatieve plannen die als een duvel uit een doosje oppopten, willen we het niet eens hebben, want dat doet ons aanzien ons dorp beslist geen goed. Integendeel!
Ook de informatiebrief van de gemeente kan ons niet bekoren, want die gaat nog steeds uit van het besluit van 24 juni

Wij willen na al deze onnodige commotie nu eindelijk eens rust in ons dorp. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht. Vandaar zodadelijk onze motie met de inmiddels bekende rode reset-knop, die hopelijk door iedereen gesteund wordt. Want zonder echte reset geen rust.

Bomenrapport
Maar eerst nog iets anders. We hebben het ontbreken van een bomenrapport al genoemd, terwijl er in het voorstel boute uitspraken over de status en gezondheid van de bomen werden gedaan. Wij hebben hier zowel in de commissievergaderingen als raadsvergadering dringend om gevraagd, maar nooit gekregen. Waarop waren deze uitspraken gebaseerd? Meten is immers weten.

Begin augustus hebben wij daarom als Liberaal Laren aan de firma Bleekemolen opdracht gegeven tot een onafhankelijk bomenonderzoek. 

Van 17 t/m 20 augustus is er op de Brink onderzoek gedaan, hetgeen veel belangstellenden trok. Op 21 augustus kreeg de raad, toevallig of niet, toch ineens een onderzoeksrapport over de Brink-bomen van de gemeente toegestuurd. Samen met het plan Laren regenklaar . . .  
Opdracht van de gemeente aan het bureau was, om in het kader van het voornemen tot wateropslag op de Brink, de doorlatendheid van de bodem te onderzoeken, aangezien goede doorlatendheid van de bodem een voorwaarde sine qua non is om uberhaupt waterberging te kunnen realiseren. 

Conclusie:

Bomen zijn grotendeels vitaal en gezond!
Wel is beter onderhoud gewenst en voor sommigen ook een standplaatsverbetering.

Bodemgesteldheid is belabberd vanwege extensief gebruik en uitputting van de bodem.
De bodem is volkomen verdicht en niet in staat tot enige wateropname.

Brink met deze grondconditie niet geschikt voor waterberging!!
Eerst zorgen voor gezonde waterdoorlatende grond, zowel voor de bomen als voor wateropname bij regen.

Meneer de Voorzitter:
Met deze kennis had het college ons nooit een voorstel voor waterberging op de Brink mogen voorleggen. Waarom is dit rapport onder de pet gehouden en is ons toch een dergelijk voorstel gedaan? En welke wethouder is hiervoor verantwoordelijk? Wij nemen dit zeer hoog op.   

Het onderzoek van Bleekemolen laat exact dezelfde resultaten zien. Daarnaast: het grondwater staat op 2 meter 32 centimeter. Met een gezonde water-doorlatende grond hebben we dus op een natuurlijke wijze al een belangrijke wateropvang op de Brink gerealiseerd, maar dan zal eerst de grond moeten verbeteren.

Meneer de Voorzitter:
Voor ons is het helder:
na nu de reset-knop indrukken, zullen we in moeten zetten op een echte revitalisering van onze Brink.

Laten we het geld dat we aan opknappen van de Brink zouden uitgeven, in revitalisering van de bodem en de bomen stoppen. Niet een vervallen huis gaan decoreren maar starten bij het begin, namelijk de fundering en ordentelijk onderhoud, want eerst zal de basis goed moeten zijn.

Hierbij, aan de voorzitter van de gemeenteraad, overhandigen wij het rapport Bleekemolen.

Via de griffie zullen we voor verspreiding aan de rest van de raad zorgen en voor de bevolking staat het morgen op onze website.

Onderzoek Bleekemolen Brink Laren 8 september 2020

Rest nog het indienen van onze motie met de bekende rode reset-knop.

Jacqueline Timmerman

Fractievoorzitter Liberaal Laren 

Share This