Dit artikel is eerder geplaatst in het Larens Journaal van 26 november 2020

Met  de groei van lokale partijen, zien we ook lokale burgerparticipatie actiever en georganiseerder plaatsvinden. Bewoners willen meer betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving.  Nieuwe communicatietechniek geeft mogelijkheden zich snel te organiseren. Op die wijze zijn inwoners steeds meer betrokken bij de directe democratie. Een goede ontwikkeling.

Inwoners hebben wél ontdekt, dat individueel participeren weinig effect heeft om bij ongewenste ontwikkelingen snel te kunnen reageren. Je wordt al heel snel ‘niet ontvankelijk’ verklaard en opzij gezet. Daarom zien we in het hele land de opkomst van verenigingen, stichtingen en georganiseerde actiegroepen om als groep wél te worden gehoord. 

Burgers komen (georganiseerd) in opstand wanneer ze zich bedreigd voelen, niet worden gehoord of er onvoldoende handhaving plaatsvindt op ‘onjuiste’ ontwikkelingen in hun leefomgeving. Het aantal van deze organisaties is omgekeerd evenredig aan de toegankelijkheid van een gemeente.

Ook in Laren zien we dit gebeuren. Zonder de 5000 handtekeningen zouden de bomen op de Brink al verdwenen zijn. De ontwikkelingen rond de Rabobank tonen eveneens aan dat actieve burgerparticipatie zin heeft.

De bewonersgroep van 120 leden Harmen Vosweg heeft grote invloed gehad op de uiteindelijke bouwplannen. Wat Liberaal Laren betreft, werden alleen de twee bestaande sociale woningen opgeknapt, opdat dit karakteristieke stukje Laren ongeschonden zou blijven. De overige 6 sociale woningen hadden kosteloos kunnen worden geïntegreerd bij Chinees en Rabobank. Nu is de bouw in ongerepte natuur duur en  onomkeerbaar wisselgeld voor het behalen van een sociaal-woningbouw-quotum. 

Liberaal Laren ondersteunt de organisatie en inzet van kritische burgers en hun actieve participatie in het democratische proces. Hun betrokkenheid bij het lokale bestuur juichen we toe, hoe zeer dit voor sommige traditionele bestuurders ook wennen is 😉

Jacqueline Timmerman

Share This