Bericht Burgemeester Mol: Proces Brinkplan

Bericht Burgemeester Mol: Proces Brinkplan

Bron: website van de gemeente Laren. Afgelopen weken is er in de media en op internet veel discussie over de ‘inrichtingsschets Herinrichting Brink’, die door de gemeenteraad van Laren is aangenomen op 24 juni 2020. Burgemeester Nanning Mol ziet dat daarbij...
Water in Wadi’s is verdund rioolwater en ongezond.

Water in Wadi’s is verdund rioolwater en ongezond.

Tekst overgenomen uit: Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid.Om bij hevige regen wateroverlast te voorkomen, leggen veel gemeenten wadi’s aan. Een wadi is een verdiept grasveld dat functioneert als infiltratievoorziening voor regenwater. Deze...
Actie tegen geplande bomenkap Brink

Actie tegen geplande bomenkap Brink

De Gooi en Eemlander heeft gelukkig ook aandacht besteed aan de ludieke actie van Liberaal Laren om alle te kappen bomen op de Brink van rood/witte linten te voorzien om de burgers duidelijk te maken wat de coalitie van VVD en Larens Behoud van plan zijn met onze...
Actie Liberaal Laren tegen bomenkap op de Brink

Actie Liberaal Laren tegen bomenkap op de Brink

Tegen de zeventig mensen wist Liberaal Laren woensdagochtend naar de Brink te krijgen om te protesteren tegen de voorgenomen kap van 41 bomen daar. De actie was niet alleen bedoeld als uiting van afschuw over de kap, maar ook om mensen ervan bewust te maken wat de...