Actie Liberaal Laren tegen bomenkap op de Brink

Actie Liberaal Laren tegen bomenkap op de Brink

Tegen de zeventig mensen wist Liberaal Laren woensdagochtend naar de Brink te krijgen om te protesteren tegen de voorgenomen kap van 41 bomen daar. De actie was niet alleen bedoeld als uiting van afschuw over de kap, maar ook om mensen ervan bewust te maken wat de...
Ludieke actie Liberaal Laren om kappen bomen Brink

Ludieke actie Liberaal Laren om kappen bomen Brink

Bron: Laarder Courant de Bel. LAREN – Een ludieke actie van Liberaal Laren had het moeten worden vanmorgen om 10.00 uur op de Brink. Dat liep echter iets uit de hand, want de actie kwam via via op Facebook terecht en zelfs de politie ging gisterenavond op...
Actie Liberaal Laren tegen bomenmoord op de Brink

Actie Liberaal Laren tegen bomenmoord op de Brink

Bron: Oog op Laren . . . Dank je wel Oog :-)Zo’n vijftig personen hebben vanochtend hun ongenoegen geuit over het plan om de Brink te ‘renoveren’.Dat plan komt erop neer dat van de 97 bomen er 41 verdwijnen … en de Brink een soort park wordt.Waardoor volgens...

De Brinken van Laren

De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud (4)Uitgave Historische Kring Afgelopen weken is er flink gediscussieerd over de historie maar vooral de toekomst van de bomen op de Brink. Hierbij is kennis uit het verleden altijd zinnig, omdat er soms de wildste...

Motie Larens Behoud en VVD over Brinkplan

MOTIE Larens Behoud en VVD Betreft: Inrichtingsschets Brink De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 24 juni 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’; Inleiding: De...
Help de Brink verzuipt!

Help de Brink verzuipt!

(geplaatst in Larens Journaal van 9 juli 2020) “De Brink als enorme badkuip: wie verzint zoiets?” Het zal u niet zijn ontgaan dat in de raadsvergadering van juni, beide coalitiepartijen instemden met het opknappen van de Brink, in combinatie met een enorme wadi als...