Bouwplannen Laren

Reactie uit de raadsvergadering van 30 januari 2019 door Jacqueline Timmerman, fractie voorzitter Liberaal Laren. Mevrouw de voorzitter, Voor ons ligt een nota waarin de raad wordt voorgesteld te besluiten over de kaders van door het college gewenste toekomstige...