Interessant liberaal experiment in Nederland. In veel gemeenten zal je het vermoedelijk zien terugkomen in de liberale partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Opvallende paragraaf in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord: “Het kabinet wil in overleg met de gemeentes een “Right to Challenge”-regeling uitwerken waarbij burgers of verenigingen de mogelijkheid krijgen om een voorstel in te dienen voor de uitvoering van een collectieve voorziening in hun omgeving”. De Nederlandse regering mikt daarbij op het onderhouden van parken, het beheer van sportvelden en bepaalde welzijnstaken.

Bewoners mogen daarbij zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren als zij vinden dat het beter of anders moet. Ze krijgen het recht om uit te dagen. De verantwoordelijkheid verschuift dus van de overheid naar de burger.

Lees meer over artikel: http://manifestmagazine.be/is-right-to-challenge-en-waarom-staat-nederlandse-regeerakkoord/ 

 

 

Share This