Wij leven in het mooiste dorp van Nederland. Een dorp dat zo mooi kon blijven omdat vroegere bestuurders zuinig op dit dorp waren. En beleid ontwikkelden om het zo mooi te houden. Vooral bomen en overig groen zijn belangrijk voor ons dorp. Daarom moeten we als Laren zuinig zijn op onze bomen in het dorp. Jacqueline Timmerman: “Een boom is beslist geen wegwerpartikel, integendeel ons bomenrijkdom moeten we koesteren”.

Natuurlijk gaan bomen dood of staan ze af en toe in de weg bij veranderingen of uitbreidingen. Maar de afgelopen jaren heeft de gemeente veel meer kapvergunningen uitgegeven dan voorgaande jaren. “Soms blijkt dat in overleg en met een beetje creativiteit, veel minder bomen werkelijk gekapt hoeven te worden,” aldus Jacqueline, “ook zouden we bij elke kapvergunning voor herplant moeten gaan om de bomenvoorraad in ons dorp op peil gehouden.“ Bomen zijn – naast de groene uitstraling – ook gezond: ze zorgen voor fijnstofopvang en werken als geluidsbuffer. Tevens is het een belangrijk leefgebied voor vogels en andere dieren.

De lijsttrekster van Liberaal Laren is al vele jaren begaan met de bescherming van het groen in haar dorp. Zij werkt aan een bomenbeleid, dat met heldere en simpele regels ons rijke bomenbestand beter kan beschermen en behouden. Daarnaast dienen er volgens haar strengere sancties te komen op illegale kap. Jacqueline: “Elke maand wordt ik wel geattendeerd door burgers op een illegale kap ergens in ons dorp”. Ze vertelt dat soms hele tuinen illegaal worden leeggehaald, omdat een nieuwe bewoner wel de lusten maar niet de lasten (= blaadjes) van het groen in Laren wil hebben.

Daarnaast willen bouwers en tuinontwerpers graag een leeg perceel hebben als ze ergens worden ingehuurd. “Respectloos naar onze waardevolle natuur waar we allemaal van genieten en dat Laren juist zo’n mooi woondorp maakt,” zegt ze “als we als Liberaal Laren in de volgende periode bestuursverantwoordelijkheid krijgen, zal dit bomenbeleid ter bescherming van ons Larense groen, er zeker komen. Daar ga ik me persoonlijk sterk voor maken.”

Share This