Anne Visser

Anne Visser woont al jarenlang in Laren en is zelfstandig ondernemer. Als bedrijfseconoom heeft hij een bedrijf voor financieel administratieve consultancy. Begrijpelijkerwijs heeft hij een warme belangstelling voor de financiële situatie en organisatie van Laren, in het bijzonder binnen het BEL-verband.

Hij heeft meermalen in de gemeenteraad betoogd dat de financiële positie van Laren sterk is verslechterd. Dat is te zien aan de sterk afgenomen algemene reserve en het grote aantal leningen dat de gemeente heeft moeten afsluiten. De inwoners merken het inmiddels aan een door de provincie opgelegde extra verhoging van de onroerende zaak belasting. De begroting moet realistischer worden en de gemeenteraad moet het college beter controleren op de uitvoering.

De decentralisatie van het Sociaal Domein, die gepaard ging met grote geldstromen en ingrijpende organisatorische veranderingen, is succesvol verlopen. Hier geeft hij, als oppositielid, een compliment aan het college.

Een blijvend punt van zorg is wat de afgelopen coalities hebben gedaan met het aanzien van het dorp. Ons dorp wordt van oudsher gekenmerkt door laagbouw, veel monumenten en veel groen. Maar wat we steeds meer zien is grotere bouwvolumes op relatief kleine percelen, steeds hoger bouwen en ongebreidelde kap van monumentale bomen. Dat komt enerzijds door verkeerde beleidskeuzes van het college, anderzijds door gebrekkige handhaving van de BEL-combinatie.

Liberaal Laren heeft consequent haar stem hiertegen laten horen, hopelijk kan die stem na de verkiezingen vele malen krachtiger worden.

Anne vormde vanaf 2014 tot 2018 samen met Jacqueline Timmerman de fractie van Liberaal Laren. Na vier intensieve jaren in de lokale politiek heeft hij besloten het wat rustiger aan te doen, mede omdat hij opnieuw is gaan studeren. Hij zal de fractie zeker blijven ondersteunen maar nu wat meer op afstand.

Share This