Evert de Jong

Na mijn studie bedrijfseconomie heb ik vele functies als controller en financieel manager vervuld bij bedrijven als Bredero, Achmea en diverse advocatenkantoren. Ik woon al tientallen jaren in Laren en kwam in 2006 via de VVD met de actieve politiek in aanraking.

Halverwege de raadsperiode werd ik in 2008 benoemd als raadslid in de fractie van de VVD. Na 2 jaar raadslidmaatschap werd ik in 2010 benoemd als VVD-wethouder met als focus Financiën en Ruimtelijke ordening.  In die functie stuurde ik de volgende portefeuilles aan: Financiën, ICT, vergunning en handhaving, bouw en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, aanleg en beheer, monumenten beleid en economische zaken en toerisme.

Terugkijkend op mijn wethouderschap was ik intensief betrokken bij het vaststellen van twee bestemmingsplannen, de renovatie van de historische Brink in Laren, het aanwijzen gemeentelijke monumenten, het ontwikkelen van bouwlocaties en financiële bezuinigingen doorvoeren.

Na mijn wethouderschap bleef ik in 2014 lid van de schaduwfractie van de VVD en was de afgelopen 4 jaar lid van de Commissie Financiën. Daarnaast was ik in die periode ook namens de VVD lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Na mijn afscheid eind 2017 van de VVD, nam ik de kans om mij bij Liberaal Laren voor 100% in te zetten voor de lokale politiek. Ook de komende vier jaren zal ik dat weer met veel plezier en inzet doen en mede de uitdagingen voor ons dorp op te pakken en te helpen realiseren.

Share This