Ineke Spijker – Meester

Komend uit een politiek en juridisch actief gezin, ben ik altijd politiek geïnteresseerd geweest. Actief werd ik 9 jaar geleden toen een projectontwikkelaar op Hoefloo 20a vele bomen ging kappen en er tegen alle regels van het bestemmingsplan en de wensen van omwonenden in, een vergunning werd afgegeven voor een groot appartementencomplex.

Tot op heden is er niets gebouwd. Hoewel een vergunning voor iedere burger slechts 26 weken geldig is, heeft de verantwoordelijke wethouder gedurende de afgelopen 9 jaar steeds geen reden gezien deze vergunning in te trekken. Dit tegen alle regels in en ondanks de vele goed onderbouwde verzoeken van de omwonenden. Dit alles gebeurt met de steun van VVD en Larens Behoud.

Liberaal Laren is de partij die zich altijd inzet voor en hulp biedt aan de bewoners tegen de ongecontroleerde kap van bomen en de verregaande invloed van projectontwikkelaars. Denk ook aan het nu weer geplande hotel.

Liberaal Laren is bijvoorbeeld ook de enige partij die tegen het verplichteafkoppelen van de hemelwaterafvoeren is. Dit is geen afdoende oplossing voor de wateroverlast in het dorp. De gemeente is echter zonder voldoende onderbouwing en gedegen onderzoek, toch van plan dit uit te voeren. Uiteindelijk zal dit ook nog eens leiden tot een flinke verhoging van de rioolbelasting.

Mijn ervaringen van machteloosheid en rechteloosheid tegen het huidige bestuur van Laren, heeft mij doen besluiten mij voor Liberaal Laren in te zetten. Graag zet ik mij daarbij in voor het behoud van de mooie (groene en authentieke) woonomgeving die Laren ons al generaties biedt.

Share This