Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en liefdevol 2019.

Dit nieuwe jaar staat in het teken van de vernieuwing van het bestemmingsplan Centrum. Vooral de invulling van de vrijgekomen grote gebouwen zoals Golden River en de Rabobank heeft onze bijzondere aandacht. Om hier goede beslissingen te kunnen nemen, dient allereerst een totaal visie op ons dorp in de Raad besproken te worden.
Wat voor dorp willen we in de toekomst zijn, worden en blijven? Willen we een miljonairsdorp voor bejaarden worden of willen we een mix van jong, oud, arm en rijk behouden? Wij kiezen voor het laatste.

Daarnaast is de zelfstandigheid van Laren in een heel ander daglicht komen te staan. De minister heeft duidelijk gezegd dat als er geen draagvlak onder de bevolking is – en dat is bij geen van de betrokken gemeenten van BEL en Huizen het geval – geen van boven opgelegde samenvoeging zal plaatsvinden.
Dat betekent echter niet dat we onze bestuurskracht en financiën niet op orde moeten houden. Want bij het niet goed functioneren van een gemeente zal de minister toch moeten ingrijpen en voor samenvoeging kunnen kiezen. Wat ons betreft, is de Utrecht-optie die wij al in 2010 hebben voorgesteld aan College en Raad, voor de verre toekomst de meest veilige weg om kleinschaligheid te garanderen in welke vorm dan ook.

En last but not least krijgen we dit jaar een nieuwe burgemeester. Dit betekent dat de vertrouwenscommissie reeds deze maand start met de voorbereidingen voor de sollicitatieprocedure. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de nieuwe Commissaris van de Koning in Noord Holland. Wij zullen u over de voortgang actief op de hoogte houden.

Share This