(geplaatst in Larens Journaal van 9 juli 2020)

“De Brink als enorme badkuip: wie verzint zoiets?”

Het zal u niet zijn ontgaan dat in de raadsvergadering van juni, beide coalitiepartijen instemden met het opknappen van de Brink, in combinatie met een enorme wadi als wateropvang voor piekbuien.

Monument
Hiervoor moeten in de groene long van Laren 41 honderd jaar oude eiken verdwijnen. Een historische dwaling. Ook de (half)verharding bij poffertjeskraam wordt t.b.v. de ijsbaan enorm uitgebreid. Hiermee is de sloop van onze monumentale Brink, die in 2007 als beschermd dorpsgezicht de monumentenstatus kreeg, compleet.

Als Liberaal Laren zijn wij fel tegen deze plannen en hebben dan ook tegengestemd.

Motie
Wel hebben we nog een motie ingebracht om dit plan terug te nemen, de wateropvang uit de plannen te halen en, indien financiën het toelaten, te overwegen tot eenvoudige opknap van de Brink. Maar het college hield vast aan goedkeuring van beide projecten in 1 besluit en onze motie werd afgestemd.

Communicatie
Er was totaal gebrek aan communicatie over de impact van dit plan naar het dorp. ‘Er gaan een paar zieke boompjes weg, maar er komen nieuwe, dus gaat u maar rustig slapen‘. Tijdens het verloop van de commissievergadering bleek dat het college dit plan coûte-que-coûte wilde doorzetten. Daarom heeft Liberaal Laren hard op de communicatietrom geslagen teneinde de burger te informeren en te waarschuwen. 

Dat heeft geholpen! Het hele dorp stond op zijn kop van boosheid over dit plan. En de voorzitter van Larens Behoud werd zo kwaad dat hij opstapte. Zijn opvolgster organiseert op zaterdag 18 juli in Singer een extra ledenvergadering.

Wij wensen onze lokale zusterpartij heel veel wijsheid. Liberaal Laren zal u  hierover op onze website www.liberaallaren.nl blijven informeren. 

Share This