De Historische Kring heeft mooie historische beschrijvingen onder andere over de afwatering in Laren. In de serie ‘De Brinken van Laren‘ wordt verhaald hoe vroeger de Coesaerde op de Brink vanaf hoger gelegen gebieden zich vulde en aan de zuidoostelijke zijde via het stroompje de Rijt zijn water op zijn beurt weer afvoerde naar ‘de Biezem’. Een verlaagde plek waar waarschijnlijk vroeger veen was gestoken. Vanuit deze Biezem kon het water vervolgens langs de Eemnesserweg richting Gooiersgracht en Zuiderzee stromen.

Op bovenstaande kaart is aangegeven dat op de ‘oude Rijt’, dus de natuurlijke afvoer van de Coeswaerde op de Brink, het nieuwe College de Brink is gebouwd. De school is gebouwd op verhoogde grond dat hierdoor de natuurlijke afvoer van de Rijt verstoorde. Door die verhoging én de enorme verstening van zowel College de Brink als het naastgelegen parkeerterrein van het Gemeentehuis, stroomt regenwater dus nu niet meer richting Gooiersgracht maar richting de Brink. Waar het niet meer weg kan . . .

De oplossing ligt dus niet op de Brink, maar zorgen dat het overtollige regenwater van College de Brink én het Gemeentehuis weer richting Gooiersgracht kan stromen en de oude afvoer van de Biezem – maar u ondergronds als riool – wordt hersteld. Op de L100 bijeenkomst in 2016 is deze optie al aan het college voorgesteld.

Dit schrijft de Historische Kring over dit gebied:

De Biezem is afgeleid van ‘biezen’, wat ook blijkt uit de naam Biezenkampen die in 1826 ineens opduikt (SAGV 2 en 1976). Dit verwijst naar vochtig land met oeverplanten, net als ‘beemd’ (kaart 4).De aanwezigheid van biezen, zoals pitrus, wijst overigens op verarmde grond. Na grondwaterdaling is mogelijk het voedselrijke water uit de heuvel ondergronds afgevloeid, waardoor de grond verarmde. De naam Nieuwe Kuil(en) wijst op de aanwezigheid van zogenaamde ‘boerenkuilen’ waaruit veen werd gedolven. Waar waren dan de Oude Kuilen? Vermoedelijk in de Biezem, want er is geen andere laag gelegen plek en de biezen gingen pas naderhand daarin groeien.

De Ronde Kaart uit 1520 (kaart 5) laat turfwinning zien bij het dorp Laren. Er zal een plaatselijk dikkere laag veen in een laagte hebben gelegen. Dit ondersteunt ons in de overtuiging dat het veen zich, zij het overwegend in een dunne laag, vanaf de Eemnesser zijde tot ver op Larens gebied uitstrekte. De weiden zullen in de oudheid eerst ruigten zijn geweest die overeenkomen met elzen- en berkenbroekbossen, op een veenpakket van wisselende dikte.

De Rijt heeft als betekenissen ’sloot, wetering, afwateringskanaal’, wat een gegraven waterafvoer suggereert. Hij kruiste de huidige straat de Rijt in de knik bij het Brinkhuis. Op 19e-eeuwse topografische kaarten is de Rijt nog als sloot met aansluitingen in de Biezem te zien. Zie het artikel van Gerard Morsink in het vorige Kwartaalbericht (133; p. 40-42). Uit eigen onderzoek naar de aanleg van de straatweg Naarden-Amersfoort weten we dat bij café ‘het Bonte Paard’ een heul onder de weg is gemetseld, die water doorliet naar de Coeswaerde. Op  oude ansichtkaarten is de inlaat met leuning nog te zien achter het bruggetje over de Coeswaerde.

Share This