(Geplaatst in Larens Journaal juni 2017)

Het blijft leuk in Laren! De wethouder ruimtelijke ordening heeft weer, na het foodcourt-debacle, de afkoppelsoap, de ligweide-affaire en het verharden van een eng als tijdelijke parkeerplaats van Singer, iets nieuws bedacht.

Hij wil een hotel langs de Brink, na een verzoek van een projectontwikkelaar die dit leuk vindt. Dus vindt de wethouder dit ook leuk en probeert het door te drukken. Zoals bekend, werkt hij altijd van achteren naar voren. Eérst worden mooie ontwerpen gemaakt. Vervolgens wordt de buurt verteld dat de wethouder hieraan wil meewerken en dat de gemeenteraad al akkoord is met een hotel op deze plek. Er wordt dus gedaan alsof het besluit al is genomen, maar de omwonenden mogen nog wél inspraak leveren op het ontwerp, hetgeen vervolgens gebeurt want als de gemeenteraad al akkoord is, is dat het enige dat nog overblijft . . .

Maar wat is de werkelijke situatie? Volgens het bestemmingsplan kàn hier helemaal geen hotel komen. Het plan is ook nog nooit in de gemeenteraad besproken. Laat staan dat we een dergelijk hoog en groot gebouw aan onze lieflijke, kwetsbare Brink zouden goedkeuren. Nog naast de verkeer- en toerisme aantrekkende bezwaren. Dit heeft niets meer met Laren te maken. We hebben geen 2e Hamdorff nodig op deze plek. Wederom wordt geprobeerd een fait accompli voor zowel Larense inwoners als gemeenteraad te creëren.

Wie bestuurt hier nu eigenlijk het dorp? Een wethouder moet besluiten van de gemeenteraad uitvoeren en geen loopjongen zijn van projectontwikkelaars. Dat laatste betekent altijd het einde van een mooi, cultuurhistorische dorp.

Het einde van een tijdperk?

Zoals bekend wordt het steeds spannender of we zelfstandig mogen blijven of worden samengevoegd. Daarnaast heeft onze burgemeester Elbert Roest besloten zijn laatste periode als burgemeester, in Bloemendaal te vervolmaken. Wij missen hem nu al, maar wensen hem en zijn vrouw Kiki heel veel succes en geluk in Bloemendaal.

We gaan nu eerst vakantie vieren en kijken in september wel hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Wie wordt onze nieuwe burgemeester? Krijgen we echt een mega-hotel aan de Brink? Wordt Laren echt onderdeel van Huizen?

Iedereen een fijne vakantie en na het reces gaan we er weer voor.

Jacqueline Timmerman

Share This