Geachte dames en heren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Noord-Holland, 

U gaat binnenkort een belangrijk besluit nemen over de toekomst van veel gemeenten. Dit besluit zal grote invloed hebben op de eigen zeggenschap van inwoners van Blaricum, Laren en Eemnes over hun directe leefomgeving. 

De inwoners van deze drie gemeenten hebben aangegeven zelfstandig te willen blijven en in goede samenwerking met elkaar en andere omliggende gemeenten de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De BEL-samenwerking is immers een succes en een voorbeeld voor veel andere gemeenten. 

Echter, als Blaricum en Laren gedwongen worden om te fuseren met bijvoorbeeld Huizen, waar Eemnes – gelegen in de provincie Utrecht – niet bij aan zal sluiten, zal dit het dramatische gevolg hebben dat de BEL-samenwerking uit elkaar valt. 

U kunt deze signalen negeren en een fusie tot uiteindelijk Groot Gooistad opleggen, maar zonder steun van de mensen die er wonen is dit gedoemd te mislukken. 

U zoekt een oplossing voor regionale problemen, zoals bereikbaarheid, werkgelegenheid en recreatie. Wij zien deze problemen ook en willen graag bijdragen aan vlotte en toekomstbestendige oplossingen. Nieuwe regionale initiatieven hiervoor, zonder opgelegde fusies zijn inmiddels in gang gezet. 

Fusies en herindelingen zijn niet per definitie de beste oplossing. In de verlammende greep van een – grootschalige – fusie komt alles jarenlang stil te liggen. Daar is geen enkele inwoner van de regio mee gediend en ook bestuurlijk zou dit geen slimme zet zijn. 

Voor uw informatie: uit recent onderzoek blijkt dat de meest tevreden inwoners in Europa in kleine gemeenten wonen. 

In een eerder stadium heeft u onze zienswijzen en die van de Provincie Utrecht ontvangen, waarin zo’n van bovenaf opgelegde fusie afgewezen wordt. 

Burgers willen dat er naar hen geluisterd wordt, dat zij invloed en zeggenschap hebben. En dat moet ook in een democratie! 

Beste bestuurders, kies voor een échte oplossing: laat de BEL-Combinatie bij elkaar en laat de winst voor de regio vanuit een gepassioneerde samenwerking tot stand komen! 

Met vriendelijke groeten, 

Namens Blaricum: Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij, CDA en Democratisch Alternatief Blaricum 

Namens Eemnes: Dorpsbelang, CDA, D66, Fractie W. v.d. Berg en PvdA 

Namens Laren: Larens Behoud, Liberaal Laren en PvdA 

Share This