Persbericht

Laren, 23 februari 2022

Het bestuur van Liberaal Laren maakt het volgende bekend:

Afgelopen dinsdag 22 februari 2022 stond een artikel van oud G&E redacteur Ronald Frisart met de titel ‘Is politiek Laren nog wel te vertrouwen?’ In de zaak van de overtreding van de gemeentewet door een raadslid en een wethouder, worden ook ander politieke partijen door de heer Frisart genoemd. Tijdens het debat en de afwegingen over het nut van sancties tijdens de laatste raadsvergadering door de raad, is door de fractievoorzitter van Liberaal Laren opgemerkt dat het in feite een zinloze en symbolische actie zou zijn, omdat een schorsing nú nog, slechts tot de verkiezingen zou duren. Liever had zij gezien dat de beide heren zelf tot deze conclusie zouden zijn gekomen en de eer aan zichzelf hadden gehouden. 

De heer Frisart heeft helaas deze opmerking in zijn artikel uit zijn verband getrokken. Jacqueline Timmerman stelde immers direct daarna, dat gezien de resultaten van het onderzoeksrapport er voldoende bewezen feiten waren voor een schorsing. Immers de betrokkenen wisten dat het niet mocht, wisten dondersgoed waar ze mee bezig waren en toch zijn zij verder gegaan). Liberaal Laren heeft vervolgens formeel tegen het voorstel ‘geen schorsing van het raadslid’ gestemd. 

Hiermee stelt het bestuur van Liberaal Laren zich op het standpunt dat de fractie zich voldoende, maar op een genuanceerde manier, tegen de geconstateerde integriteitsschending heeft uitgesproken. 

Diederik Sakkers,

Bestuur Liberaal Laren. 

Share This