Vandaag maken wij kandidaten drie en vier bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Na Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg staat Rik Snoek op de derde plaats. Rik draait al vele jaren mee in de schaduwfractie en als lid van de Commissie Maatschappij en Financiën en stelt zich nu op derde plaats beschikbaar voor een raadszetel.
Na zijn studies werktuigbouw en bedrijfskunde was hij directeur van enkele kalkzandsteen-fabrieken en vervolgens directiesecretaris bij één van de divisies van RSV. Sindsdien is hij werkzaam als crisismanager voor bedrijven in moeilijkheden. In Laren heeft hij zich ingezet tegen ongewenste projectontwikkeling. Daarbij is hij kunstliefhebber en geruime tijd als bestuurslid betrokken bij de landelijke imkervereniging NBV.

Op de vierde plaats een bekende in de Larense politiek: Evert de Jong. Hij was 2 jaar als raadslid en later 4 jaar als wethouder actief in de Larense gemeenteraad. Daarnaast was hij de afgelopen 4 jaar lid van de Commissie Maatschappij en Financiën. Na zijn afscheid afgelopen maand van de VVD, heeft hij de kans genomen zich bij Liberaal Laren nog enige tijd 100% in te zetten voor de lokale politiek. Als wethouder heeft hij constructief samenwerkend met alle partijen twee conserverende bestemmingsplannen voor Laren weten te realiseren.
Na zijn studie bedrijfseconomie heeft Evert vele functies als controller en financieel manager vervuld bij bedrijven als Bredero, Achmea en diverse advocatenkantoren. Met zijn kennis en kunde zal hij Liberaal Laren de komende vier jaar enthousiast ondersteunen mede de uitdagingen voor ons dorp te realiseren.

Jacqueline: “Ik ben verschrikkelijk blij met de steun van Rik en Evert op de derde en vierde plaats. Daarmee hebben we ons verzekerd van voldoende financiële kennis en ervaring om de komende vier jaar gedegen financieel beleid te ontwikkelen en uit te voeren.”. Het worden vier belangrijke jaren omdat Laren mogelijk in een groter geheel kan worden opgenomen. Des te belangrijker dat een aantal zaken, zeker financieel en wat betreft ruimtelijke ordening, goed wordt geregeld en vastgelegd. “We gaan natuurlijk uit van zelfstandigheid,” zegt Jacqueline, “en zijn bereid hiervoor bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Wij hebben intussen als serieuze dorpspartij tientallen jaren Larense raads- en bestuurservaring beschikbaar op onze lijst.”.

Share This