Liberaal Laren heeft met verontrusting deelgenomen aan de commissievergadering , met daarin de plannen van wethouder Stam om de al zo getergde Brink van Laren grotendeels bomenvrij te maken. Er zullen 41, honderd jaar oude, merendeels gezonde eiken sneuvelen om plaats te maken voor een grote kuil. En op de al zo getergde, eeuwenoude Brink zijn de afgelopen jaren al zoveel bomen gesneuveld. Die groene, koele oase in het dorp, die verstilde plek in het dorp, ons cultureel erfgoed, zal er als het aan de coalitiepartijen ligt, niet lang meer zijn….

Reden? De manier van afkoppelen van hemelwater werkt niet voor o.a. college de Brink en het gemeentehuis. De strategie is gericht op het afkoppelen van huizen in hoger gelegen gebieden, opdat de kom van het dorp niet meer overstroomt bij piekbuien. De begrootte kosten hiervoor zijn 11.7 miljoen en een jaarlijkse rioolheffingsverhoging van 10% voor de Larense burger. Dat dit de problemen in het centrum niet oplost, heeft LL vaak aangegeven, maar er wordt niet geluisterd. 

Nu deze afkoppeling inderdaad niet het effect oplevert voor grote gebouwen in het versteende centrum, wordt voor de makkelijkste oplossing gekozen. Het afvoeren van dat water naar een grote, van bomen ontdane kuil op de Brink, met gras waarop niet gerecreëerd mag worden. De Brink als een grote wadi en het letterlijke afvoerputje van een mislukt, geldverslindend wateroverlastplan voor de kom van het dorp, misleidend verpakt als “Brinkplan”.

En hierbij wordt ook nog eens totaal voorbij gegaan aan de functie van de bomen. Want wat drinken eiken dagelijks? Water! Veel water: 41 bomen drinken bij elkaar 6.150 liter per dag! In veel steden worden bomen daarom ingezet voor watermanagement. Maar in Laren worden deze dagelijkse waterslurpers gekapt om plaats te maken voor een kuil?

Wereldwijd worden bomen en struiken geplant ter verbetering van de luchtkwaliteit. De Brink ligt op het drukste verkeerskruispunt van het dorp en de luchtkwaliteit is met al die bomen nu al niet best. Dan ga je ze toch niet weghalen? Het is toch juist fijn dat deze bomen dagelijks fijnstof afvangen, CO2 opnemen, koelte brengen (1 boom is 10 airco’s) en geluid absorberen. Maar dat wordt als onzin afgedaan. Totaal niet relevant. 

Er zijn betere, efficiëntere en effectievere manieren om overtollig regenwater uit de kom van het centrum te laten stromen, dáár waar het overlast veroorzaakt. Plannen die niet ten koste van onze mooie Brink gaan. Maar daar kan niet over gesproken worden. Het is tekenen bij het kruisje en slikken of stikken. Want alles is al voorgekookt.

Wij denken dat we deze unieke plek in het dorp moeten koesteren en niet het kind met het badwater weggooien, want met de uitvoering van deze plannen zal Laren nooit meer hetzelfde zijn . . .

Jacqueline Timmerman.

Share This