Bron foto: Laarder Courant

Volksopstand leidt tot ledenopstand

Na een maanden durende volksopstand tegen de plannen van Larens Behoud en de VVD, wonderlijk gesteund door D66, om midden in het beschermde dorpsgezicht een megalomaan hotel te bouwen, kiest Larens Behoud vlak voor de verkiezingen ‘eieren voor zijn geld’. Een hotel daar heeft immers als ‘onvoorzien’ gevolg de sloop van verfwinkel van de Brink & Thuys, het witte gezichtsbepalende pand aan de Brink en alle aanwezige kleinschalige bedrijvigheid die werkgelegenheid biedt voor ruim 50 mensen.
Zelfs op de laatste raadsvergadering in januari over dit onderwerp, sloot lijsttrekker Peter Calis sloop van deze gebouwen en de aanwezige werkgelegenheid beslist niet uit en staat sloop nog steeds in het aangepaste en door hen aangenomen voorstel voor de bouw van een hotel. Sloop was vanaf het begin af aan integraal onderdeel van de plannen van de wethouders en hun fracties die er achter stonden.

Vanwege de grote weerstand zowel in het dorp als ook onder hun eigen leden, heeft de ledenvergadering gelukkig de fractie weten te corrigeren om dit onmogelijke plan van hun eigen wethouder af te blazen. Een plan waar de wethouder en fractie tot donderdag j.l nog 100% achterstonden.
Kennelijk wordt alles vlak voor de verkiezingen vloeibaar, het zal je partij maar zijn . . .
Gelukkig had Liberaal Laren geen volksopstand nodig om tot een juiste beslissing hierover te komen. Wij waren vanaf het begin al tegen deze plannen omdat die vanzelfsprekend grootschalige sloop en afbraak van ons dorp zouden betekenen. Lees onze stukjes in het Larens Journaal  vanaf juni vorig jaar hierover maar na.

Regeren is vooruitzien, daarom: stem op Liberaal Laren, de serieuze dorpspartij! Wij denken van te voren na over de gevolgen van een besluit. Kijk niet naar de marketing maar naar de achterkant en de daden. Luister niet naar wat mensen zeggen, maar kijk wat mensen doen. En u mag ons altijd, nu en in de toekomst, persoonlijk afrekenen op onze daden. Wij verschuilen ons niet achter een ledenvergadering . . .

Hieronder het persbericht dat Laren Behoud vandaag verspreidde.

—————————-

11 febr.-Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.

Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid over de positie van Larens Behoud rond de mogelijkheden voor een hotel in Laren. In de gemeenteraad hebben we besloten eerst onderzoek te laten doen óf en wáár een hotel in Laren zou moeten komen’ .  Een aantal collega raadsleden verweet ons dat wij alle opties open hielden. Binnen onze partij was allang duidelijk dat een eventuele sloop van de karakteristieke oude verffabriek uit 1830 op Torenlaan 1 op een keihard NEE zou stuiten van Larens Behoud.

Wij hebben ter geruststelling aan mevrouw Bakker van de verfhandel Van den Brink & Thuys (die in deze oude verffabriek is gevestigd) laten weten dat Larens Behoud niet zal meewerken aan het sluiten van haar gerenommeerde verfwinkel waar al tientallen jaren verf, glas, behang en kunstschildersverf verkocht wordt.

Larens Behoud is tegen sloop van dit karakteristieke pand en vóór het behoud en stimuleren van de lokale middenstand.  Of en op welke mogelijke andere locatie in Laren een hotel haalbaar is, zal uit het onderzoek moeten blijken.De bijna 200 leden van Larens Behoud komen uit alle hoeken en lagen van de Larense gemeenschap; waarmee partij en raadsfractie zo gevarieerd als het dorp zelf zijn. Peter Calis: ‘daarmee besturen de Laarders zélf hun fraaie dorp en dat gaat ons goed af!

Deze kandidaten en onze leden zijn onze ogen en oren in het dorp; daarmee is Larens Behoud altijd dichtbij de inwoners van Laren.Wij nemen geen enkele beslissing zonder brede inspraak en steun van onze inwoners.

———————-         Bron: persbericht Larens Behoud. 

Share This