Bij de verkiezingen vroegen wij u ons met uw stem de kans te geven bestuursverantwoordelijkheid te gaan dragen. Daar gaf u ruimschoots en vol overtuiging gehoor aan. Meer dan een kwart van u heeft ons dat vertrouwen gegeven: een coalitie te vormen en een wethouder te leveren. Door uw stem zijn wij in zetels verdubbeld en de tweede partij van het dorp geworden… Dank u wel!

Ook Larens Behoud heeft een zetel gewonnen en alle landelijke partijen hebben verloren, liefst 10 van de 15 zetels zijn lokaal. Dan ligt het voor de hand dat de lokale winnaars zich gaan beraden op een coalitie op inhoud. Helaas, dit werd ons niet gegund.

Na het eerste plezierige, verkennende gesprek met de LB-informateur, werd in het tweede gesprek direct vermeld dat de fractievoorzitter van LB om ‘persoonlijk redenen’ geen interesse had in verdere gesprekken met Liberaal Laren. Einde gesprek.

We vroegen nog om een onderhoud met de hele fractie van LB. Dat werd ons in eerste instantie toegezegd, maar werd door de fractievoorzitter direct van tafel geveegd. Oprechte minachting naar de kiezer! Twee lokale partijen winnen, de kiezer heeft gesproken, hun verkiezingsprogramma’s liggen heel dicht bij elkaar en de landelijke VVD verliest. Wat is daar nu zo moeilijk aan?

Het persbericht van Larens Behoud suggereerde dat we er ‘op inhoud’ niet uitkwamen. Echter over inhoud is nóóit gesproken. Op Radio 6FM gaf Leo Janssen ‘persoonlijke omstandigheden’ als reden om met de VVD verder te gaan. En de fractievoorzitter van Larens Behoud omzeilde later op 6FM de vraag over persoonlijke voorkeuren en antwoordde dat het voor hem belangrijker was ‘de plannen die er al lagen’ alsnog te kunnen realiseren.

Dat is tenminste duidelijke taal, ‘onafgemaakte plannen’ moeten worden afgemaakt. We gaan het meemaken, maar het echte behoud van ons dorp zal voor ons voorop blijven staan. U kunt ook de komende vier jaar op ons rekenen.

Share This