Bron: Laarder Courant de Bel
.
LAREN – Een ludieke actie van Liberaal Laren had het moeten worden vanmorgen om 10.00 uur op de Brink. Dat liep echter iets uit de hand, want de actie kwam via via op Facebook terecht en zelfs de politie ging gisterenavond op onderzoek om te kijken wat er aan de hand was. Het werd uiteindelijk een kleine protestactie tegen het kappen van 41 eiken op de Brink. 

“De bedoeling was om hier met wat fractiegenoten zichtbaar te maken wat de gevolgen zijn van de plannen die de gemeente heeft met de Brink. Dan kunnen mensen dat zelf op hun gemak waarnemen. Het raadsvoorstel hiervoor is 24 juni door de gemeenteraad aangenomen. Wij hebben tegen gestemd”, licht Jacqueline Timmerman van Liberaal Laren de actie toe. “Dit protest was helemaal niet de bedoeling. Dat is zo gelopen.”

Hart
Toen de actie dinsdagavond gepost werd, kwam de politie uiteindelijk wel bij Liberaal Laren terecht om te horen wat de plannen waren. Schijnbaar waren ze daardoor gerustgesteld, want er was geen zichtbare politie te zien op de Brink woensdagmorgen. Wel tientallen mensen die in kleine groepjes het verhaal aanhoorden dat de mensen van Liberaal Laren te vertellen hadden. Omstanders dachten mee en droegen dingen aan om te voorkomen dat de bomen het veld moeten ruimen. Want een ding is wel zeker: de Brink is het hart van Laren en dat maakt dingen los bij inwoners.

“Het is gewoon een krankzinnig plan”, zegt Timmerman. “De Brink is een beschermd dorpsgezicht en is daarom een monument. Dat moet je niet zomaar veranderen.” De inrichtingsschets die vastgesteld is, moet het uitgangspunt worden van die herinrichting. “De bomen die gekapt worden, moeten plaatsmaken voor een waterberging, een wadi, in een verdiept middengebied. De Brink wordt dan een meter uitgegraven en in de wadi worden drie nieuwe bomen geplant. Verder wordt het gras met een enkele bomenrij langs de rand. In deze bomenrij worden ook nog eens 16 bomen vervangen. Gras is het uitgangspunt in deze nieuwe plannen. Zo wordt het een soort tweede Hertenkamp.”

Bomen
Het gaat haar en haar partijgenoten duidelijk aan het hart. “Op alle schilderijen van Laren staan er bomen op de Brink. Behalve na de iepenziekte in 1929, toen er moest worden gekapt. In het dorp was iedereen daar indertijd ziek van. Tijdens de raadsvergadering heeft Liberaal Laren voorgesteld het plan te ontvlechten in twee delen: te weten het Brinkplan en de wateroverlast. Larens Behoud en de VVD stelden voor een klankbordgroep in te stellen, maar de basis van het plan moest daarbij behouden blijven.”

“De Brink is een lommerrijke – schilderachtige – intieme plek in Laren, zoals een Laarder onlangs de Brink omschreef. Liberaal Laren is dit volledig met hem eens. Bomen die slecht zijn vervangen en de bodem verrijken. De Brink moeten wij koesteren. De kans voor een door het dorp gedragen oplossing ligt in samenwerking tussen politieke partijen en niet in de verdeeldheid. De Brink is dit meer dan waard.”

Larens Behoud
Na het instemmen van Larens Behoud ontstond daar ook flink wat roering. Nu is er komende zaterdag een extra ledenbijeenkomst gepland in het theater van Singer. Daar lichten wethouder Peter Calis en fractievoorzitter Karel Loeff hun standpunt toe. Het is dan aan de leden om aan te geven wat zij vinden. Het laatste woord over de herinrichting is dus ook hier nog niet gezegd.

Share This