Dinsdag 30 januari 2018 heeft Larens Behoud, ondersteund door VVD en D66 een motie aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is een hotel aan de Brink te bouwen. Hiervoor zullen oude boerderijen moeten worden gesloopt en moeten 50 Larense ondernemers het veld ruimen.

Alleen al het idee om dit te onderzoeken, is krankzinnig!

Hoe kan een partij die Larens Behoud heet, megasloop aan de Brink – midden in het beschermd dorpsgezicht – überhaupt maar overwegen . . .

Voorbedachte rade
Al drie jaar is het zittende college ondergronds bezig deze plannen van een Eemnesser projectontwikkelaar mogelijk te maken. Een megalomaan groot hotel van 55 (!) kamers met daarnaast nog 6 grote appartementen, terwijl Larense ondernemers op die plaats het veld moeten ruimen.
Hoe neoliberaal kun je zijn door slechts achter het grote geld aan te lopen ten koste van het beschermd dorpsgezicht en de zichtbare cultuurhistorie.

Niet eens onderzoeken
Wij hebben natuurlijk tegengestemd, want als je geen sloop op die plek wilt, moet je dat ook niet willen onderzoeken. Het is duidelijk dat het nu aangenomen besluit om een ‘onderzoek’ uit te voeren, slechts voor de bühne is omdat nu vlak voor de verkiezingen blijkt dat geen enkele inwoner in Laren een mega-hotel op die plek wil.

Hotelbehoefte
In het verleden heeft Laren diverse hotels gekend. Nog steeds kan daar in beperkte mate een behoefte voor zijn, hoewel rond Laren al 24 hotels zijn. Als er al behoefte zou zijn aan een hotel in Laren, dan is de volgende logische stap te onderzoeken hoe groot die behoefte is en wat daarvoor een mogelijke plek zou zijn.

Vrijkomende gebouwen
Daarbij komen er twee grote gebouwen in het dorp leeg (Rabobank en Restaurant Golden River) die in het kader van duurzaamheid potentiele plaatsen zijn waar eventueel een ondernemer een hotel zou kunnen gaan exploiteren. Want je moet natuurlijk niet met projectontwikkelaars zaken doen: die willen slechts bouwen. Je moet een ondernemer vinden die geïnteresseerd is in de exploitatie.

The soap goes on . . .
Tot zover deze nieuwe episode van de voortdurende soap in ons Dorp. Om maar een greep te doen uit het dure geklungel van de afgelopen vier jaar: de Foodcourt, het asfalteren van een eng aan de Tafelbergweg als parkeerlocatie voor Singer, het verplicht afkoppelen van regenwater op kosten van de bewoner, het gesjoemel rond de nieuwbouw van Rosa Spier. Wat wacht ons de komende jaren nog meer?

We willen eindelijke eens rust in het dorp!

Share This