Sinds vanmiddag is er een nepbrief in omloop die uit naam van Liberaal Laren wordt verspreid.

Niets is minder maar, mede gezien de typefouten die er in staan. Alleen ‘heel oude Laarders’ noemen de Brink de Koesweert, wellicht een indicatie van de bron van dit stuk.
Liberaal Laren zou verder geen woord willen zeggen over het tuinhuisje, daar zijn anderen al druk over bezig. Er zijn geen 24 half bezette hotels rond Laren zoals jacqueline Timmerman in de mond wordt gelegd, maar 29 half-bezette hotels zoals ze in de commissievergadering heeft gezegd.

Kortom, de schrijver/maker van deze nepbrief heeft de klok horen luiden; heeft wat materiaal van Jacqueline uit het Larens Journaal verzameld, heeft namens haar een stukje geschreven en is enthousiast gaan folderen . . .

Liberaal Laren neemt afstand van deze brief van deze onbekende afzender.

Jacqueline Timmerman,
Lijstrekker Liberaal Laren. 

Share This