Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor het ontplooien van mensen. Een goede opleiding is de eerste stap richting volwaardige deelname aan de samenleving. Scholieren moeten zich in een veilige samenleving optimaal kunnen ontwikkelen tot verdraagzame mensen met verantwoordelijkheidsbesef en respect voor een ieder individu.

Laren heeft een ruim aanbod van lagere scholen die op een goed niveau presteren. Financieel, onderhoudstechnisch en qua pluriformiteit zal het huidige niveau gehandhaafd moeten blijven. Via een gemeenschappelijk meerjaren onderhoudsfonds wordt een adequaat onderhoudsniveau van de basisscholen gegarandeerd.

Het ontwikkelde lokaal onderwijsbeleid ondersteunt de basisscholen om inhoud te geven aan dit onderwijs. Voorbeelden van lokale initiatieven zijn het 10 jaar geleden gestarte leesprogramma ‘de rode draad’, een leesbevorderend programma, dat samen met de bibliotheek is opgezet en loopt van groep 1 t/m groep 8, elk met een eigen thema en is zeer succesvol.