Waarom een lokale partij

Een lokale partij staat dichter bij zijn inwoners dan een landelijke partij. Heeft niets te maken met landelijke richtlijnen of afspraken en komt slechts op voor de lokale belangen. Lokale politiek is samen met je inwoners het dorp zo besturen en inrichten als je dat met elkaar wilt. Samen, open, eerlijk en zonder achterkamertjes. Zuinig op het groene en historische kapitaal om ons heen.

In 2006 verliet Jacqueline na acht jaar de Larense VVD-fractie omdat zij zich daar niet optimaal voor het lokale belang kon inzetten. Met haar eigen lokale partij kon zij zich wel honderd procent richten op de inwoners en haar dorp. Niet voor landelijke onderwerpen of regionale samenwerking, niet voor projectontwikkelaars en niet voor commerciële belangen van derden.

Sindsdien kon zij met haar partij zich zonder last of ruggespraak voor landelijke of regionale standpunten 100% op de Larense kiezer en hun belang richten. En als lokale partij ook geen verlengstuk zijn van landelijke, provinciale of zelfs regionale politiek. Kunnen gaan voor wat het beste is voor ons dorp. Niet meer en niet minder. In direct contact met vele honderden burgers een lokale visie en actuele standpunten ontwikkelen en bepalen. En daarvoor in Commissievergaderingen en Raad gaan staan en bereid zijn te vechten. 

Deze onafhankelijkheid heeft Jacqueline en haar fractie de afgelopen zestien jaren in de Gemeenteraad uitgedragen. Kritisch en degelijk onderbouwd. Een goed raadlidmaatschap is bijna een fulltime baan als je optimaal de kwaliteit en passie van je kiezers naar voren wil en durft te brengen. Haar open huis waar burgers hun ideeën en zorgen kunnen vertellen, haar toekomstvisie en open mind wat betreft wat ze wil en wat leeft in het dorp, heeft haar de afgelopen jaren gedreven in haar Raadswerk.

Verkiezingen 2022 

Ons verkiezingsprogramma is in beginsel al zestien jaar hetzelfde, alleen de actualiteit brengt andere accenten aan. De basis voor elke dorpsgemeenschap is immers niet zo verschillend: veiligheid, handhaving, goed onderhoud, bescherming erfgoed en groen, een zuinig dorpsbestuur en vooral ‘Rust in het Dorp’. Laren is al vele malen tot het mooiste dorp van Nederland gekozen. Dus we hebben de luxe dat we het dorp niet opnieuw hoeven uit te vinden om mooier te worden; we zijn al het mooiste 🙂

We hoeven slechts incidenteel te vernieuwen
met behoud van al het goede dat we al hebben.

Rest een deskundig, zuinig en strikt bestuur dat in alle rust het dorp in standhoudt, het noodzakelijke onderhoud doet en slechts in voorkomende gevallen nieuwe invulling moet geven wat betreft ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen dienen conservatief te zijn en de burgers een ‘grondwet’ te geven die allen de basis geeft wat we met elkaar wel en niet willen, zowel in ons gehele dorp als in ieders directe woonomgeving. En het mooie is: ‘rust in de tent, kost geen cent’.

Het ‘originele’ liberalisme is gestoeld op het principe: mijn vrijheid eindigt waar de vrijheid van een ander begint. Dat geldt dus ook voor bouwplannen, het kappen van bomen en nieuwbouw: met elkaar moeten we samen onze directe leefomgeving voor elkaar en met elkaar leefbaar en in stand houden. Dat vraagt overleg, begrip en samenwerking en vervolgens strikte handhaving om de afgesproken bestemming te realiseren en in stand te houden.

Wat wacht ons in 2022?

Jacqueline heeft besloten nog vier jaar haar partij aan te voeren. Vorige keer kozen de oude coalitiepartners ervoor hun oude coalitie voort te zetten. Zo werd de grootste winnaar van de verkiezingen 2018 buitenspel gezet.

We zullen ons komende jaren weer inzetten dat alle bestemmingsplannen – net zoals de ander lokale partij in zijn programma heeft staan – conservatief en behoudend wordt ingevuld. En niet zoals de VVD – als ‘partij van vrijheid en kapitalisme’  – graag wil, elke projectontwikkelaar alle vrijheid geven om te bouwen wat en waar hij wil.

Het is met de komst van de nieuwe Omgevingswet belangrijk onze ruimtelijk ordening en het bomenbeleid goed gedefinieerd te hebben, onderbouwd met robuuste en voor onze ambtenaren werkbare bestemmingsplannen. Opdat Laren niet de speeltuin blijft van projectontwikkelaars. Opdat onze kinderen en kleinkinderen later net zoals als wij nog van een historisch, rustiek, groen en open dorp kunnen genieten. Helaas hebben de coalitiepartijen van afgelopen jaren al heel veel moois laten afbreken en bouwden slechts miljonairswoningen. Nu wordt het eens tijd voor de gewone burger: sociaal en/of betaalbaar wonen, veiligheid, rust en financieel een beleid dat niet steeds langs het randje van toezicht schuifelt.

Kandidaten

Het is vanzelfsprekend dat Jacqueline weer de lijsttrekker is en een krachtige – deels vernieuwde – groep kandidaten om zich heen heeft verzameld. Hierover de komende week meer . . .

Hier onze kandidatenlijst voor 2022 – 2026:

 1.   Jacqueline Timmerman-Hamers
 2.   Maria Klingenberg-Klinkhamer
 3.   Evert de Jong
 4.   Boudewijn Oomkens
 5.   Rik Snoek
 6.   Diederik Sakkers
 7.   Anne-Marie Le Buhan
 8.   Anne Visser
 9.   Julia Lommel
 10. Sander van Dalen
 11. Ineke Spijker
 12. Lonneke Veldkamp-Koks
 13. Hanny van Esterik
 14. Johan van Wijngaarden
 15. Hans Timmerman

In onze rubriek kandidaten stelt elke kandidaat zich komende dagen aan u voor.

 

 

 

 

Contact opnemen

Vanaf 1994 doe ik met onzettend veel plezier mijn politieke werk in ons mooie dorp Laren, waar ik sinds 1998 deel uitmaak van de gemeenteraad. Steeds vanuit het oud-liberale principe: ‘vrijheid in gebondenheid’; samen-leven doe je immers samen.


035 – 53 13 977
06 53 53 66 86
jacquelinetimmerman@me.com 

We zien uw reactie over ons programma graag tegemoet