Waarom een lokale partij

 Een lokale partij staat dichter bij zijn burgers dan een landelijke partij. Heeft niets te maken met landelijke richtlijnen of afspraken en komt slechts op voor de lokale belangen. In 2006 verliet Jacqueline de Larense VVD omdat zij zich daar niet optimaal voor het lokale belang kon inzetten. Een lokale partij is er alleen voor de burger en zijn of haar dorp. Niet voor landelijke onderwerpen en helemaal niet voor projectontwikkelaars of andere commerciële belangen van derden.

Sindsdien kon zij met haar partij zich zonder last of ruggespraak voor landelijke of regionale standpunten 100% op de Larense kiezer en hun belang richten. En als lokale partij ook geen verlengstuk zijn van landelijke, provinciale of zelfs regionale politiek. Kunnen gaan voor wat het beste is voor ons dorp. Niet meer en niet minder. In direct contact met vele honderden burgers een lokale visie en actuele standpunten ontwikkelen en bepalen. En daarvoor in Commissievergaderingen en Raad gaan staan en bereid zijn te vechten. 

Deze onafhankelijkheid heeft Jacqueline en haar fractie de afgelopen twaalf jaren in de Gemeenteraad uitgedragen. Kritisch en degelijk onderbouwd. Een raadlidmaatschap is bijna een fulltime baan als je optimaal de kwaliteit en passie van je kiezers naar voren wil en durft te brengen. Haar open huis waar burgers hun ideeën en zorgen kunnen vertellen, haar toekomstvisie en open mind wat betreft wat ze wil en wat leeft in het dorp, heeft haar de afgelopen jaren gedreven in haar Raadswerk.

 

 

muziek: het tuinpad van mijn vader . . .

 

Verkiezingen 2018 

Ons verkiezingsprogramma is in beginsel al twaalf jaar hetzelfde, alleen de actualiteit brengt andere accenten aan. De basis voor elke dorpsgemeenschap is immers niet zo verschillend: veiligheid, handhaving, goed onderhoud, bescherming erfgoed en groen, een zuinig dorpsbestuur en vooral ‘Rust in het Dorp’. Laren is al vele malen tot het mooiste dorp van Nederland gekozen. Dus we hebben de luxe dat we het dorp niet opnieuw hoeven uit te vinden om mooier te worden; we zijn al het mooiste 🙂

We hoeven slechts incidenteel te vernieuwen
met behoud van al het goede dat we al hebben.

Rest een deskundig, zuinig en strikt bestuur dat in alle rust het dorp in standhoudt, het noodzakelijke onderhoud doet en slechts in voorkomende gevallen nieuwe invulling moet geven wat betreft ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen dienen conservatief te zijn en de burgers een ‘grondwet’ te geven die allen de basis geeft wat we met elkaar wel en niet willen, zowel in ons gehele dorp als in ieders directe woonomgeving.

Het ‘originele’ liberalisme is gestoeld op het principe: mijn vrijheid eindigt waar de vrijheid van een ander begint. Dat geldt dus ook voor bouwplannen, het kappen van bomen en nieuwbouw: met elkaar moeten we samen onze directe leefomgeving voor elkaar en met elkaar leefbaar en in stand houden. Dat vraagt overleg, begrip en samenwerking en vervolgens strikte handhaving om de afgesproken bestemming te realiseren en in stand te houden.

Wat wacht ons in 2018 – 2022?

Jacqueline heeft besloten nog vier jaar haar partij aan te voeren, zeker toen de dreiging van een mogelijke herindeling in de lucht hing. Helaas kozen de oude coualitiepartners ervoor hun oude coalitie voorttezetten. Zo werd de grootste winnaar van de verkiezingen buitenspel gezet. 

We zullen ons inzetten dat alle bestemmingsplannen – net zoals de ander lokale partij in zijn programma heeft staan – conservatief en behoudend wordt ingevuld. En niet zoals de VVD – als ‘partij van vrijheid en kapitalisme’  – graag wil , elke projectontwikkelaar alle vrijheid geven om te bouwen wat en waar hij wil. 

Linksom (in een coalitie) of rechtsom (in de oppositie) is het belangrijk Laren wat betreft ruimtelijk ordening en bomenbeleid over 4 jaar goed geconserveerd te houden, onderbouwd met robuuste bestemmingsplannen. Opdat Laren niet de speeltuin wordt van projectontwikkelaars. En opdat onze kinderen en kleinkinderen later net zoals als wij nog van een historisch, rustiek, groen en open dorp kunnen genieten.  Daar zullen we de komende jaren de focus op leggen.

Kandidaten

Het is vanzelfsprekend dat Jacqueline weer de lijsttrekker is en een – deels vernieuwde – groep kandidaten om zich heen heeft verzameld. Anne Visser, afgelopen jaren raadslid naast Jacqueline heeft besloten het wat rustiger aan te doen omdat hij opnieuw is gaan studeren. Hij zal de fractie wel blijven ondersteunen, maar minder actief.

Intussen hebben we bekendgemaakt dat Jacqueline zal worden ondersteund door Maria Klingenberg die op plaats twee staat. Maria heeft vele jaren ervaring als Raadslid en wethouder van het CDA in Laren. Na haar afscheid daar heeft zij toch besloten nog een keer mee te doen, dit keer samen met Jacqueline in een 100% lokale partij.

Jacqueline: “Ik ben verschrikkelijk blij dat Maria de komende vier jaar samen met mij de kar in de raad wil trekken. Hoewel we ooit uit verschillende landelijke partijen zijn voortgekomen, richten we ons nu 100% lokaal op Laren.”. De samenwerking tussen Jacqueline en Maria was de afgelopen jaren als vanzelfsprekend, omdat beiden dezelfde liefde en doelstelling voor Laren hebben.
Maria: “Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe Jacqueline met hart en ziel heeft gewerkt om Laren Laren te laten blijven. Het geeft mij nieuwe energie om dit samen de komende vier jaren te continueren.”.

Het worden vier belangrijke jaren omdat Laren als zelfstandige gemeente kan voortbestaan. Des te belangrijker dat een aantal zaken goed geregeld en voor de toekomst vastgelegd wordt. “We uitgaan van zelfstandigheid,” zegt Jacqueline, “en zijn bereid hiervoor bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Maar dan moeten we wel worden uitgenodigd in de coalitie, anders blijft er niets over dan een (kritische) oppositie”. En zoals Maria toevoegt: “Met hernieuwde energie gaan wij dit avontuur aan; ik heb er alle vertrouwen in.”.

Hier is onze volledige kandidatenlijst:

 1. Jacqueline Timmerman-Hamers
 2. Maria Klingenberg-Klinkhamer
 3. Rik Snoek
 4. Evert de Jong
 5. Diederik sakkers
 6. Freek de Wit
 7. Marianne Kromme
 8. Anne Visser
 9. Johan van Wijngaarden
 10. Hanny Wouters-van Esterik
 11. Lonneke Veldkamp-Koks
 12. Jeroen ten Kroode
 13. Ineke Spijker-Meester
 14. Hans Timmerman

In onze rubriek kandidaten stelt elke kandidaat zich aan u voor. 

 

 

 

 

Contact opnemen

Vanaf 1994 doe ik met onzettend veel plezier mijn politieke werk in ons mooie dorp Laren, waar ik sinds 1998 deel uitmaak van de gemeenteraad. Steeds vanuit het oud-liberale principe: ‘vrijheid in gebondenheid’; samen-leven doe je immers samen.


035 – 53 13 977
06 53 53 66 86
jacquelinetimmerman@me.com 

We zien uw reactie over ons programma graag tegemoet