Persbericht

Dinsdag 10 april 2018 

Na een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek afgelopen week, heeft hedenmorgen informateur Leo Jansen in een kort gesprek aan Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg medegedeeld, dat hij als informateur het advies geeft dat Larens Behoud en VVD de komende weken als eerste de coalitie-onderhandelingen moeten gaan voeren. Ons wordt volgens hem geen enkele kans gegund.

Als tweede partij van het dorp zijn wij teleurgesteld dat met de informateur c.q. Larens Behoud zelfs niet eens ‘het begin van inhoudelijke gesprekken’ is gevoerd om de mogelijkheid voor een coalitie van LB + LL te verkennen. Door de informateur werd vandaag medegedeeld dat ‘om persoonlijke redenen’ Larens Behoud niet met Liberaal Laren wil praten, laat staan een coalitie wil vormen. De stem van ruim een kwart van de bevolking wordt hiermee genegeerd.

De wens van de kiezer Liberaal Laren bestuursverantwoordelijkheid te gunnen, is kennelijk ondergeschikt aan de wens van enkele personen binnen Laren Behoud die op voorhand – om persoonlijke redenen – de deur voor Liberaal Laren dichthouden om hun bestaande coalitie voort te kunnen zetten.

Onze (blijvend) uitgestoken hand om samen een sterk lokale coalitie te vormen, wordt helaas genegeerd. Het is jammer dat wij nu al in de oppositie worden gedwongen en wederom aan de achterkant zullen moeten bijsturen en repareren wat aan de voorkant verkeerd gaat.

Wij hadden onze energie voor het dorp veel positiever, effectiever en met veel minder kosten kunnen aanwenden, zeker gezien de uitdagingen die het dorp de komende jaren te wachten staat.

Liberaal Laren,

Jacqueline Timmerman, fractievoorzitter.

Share This