CULTUUR

Kunstenaarsdorp

Als oud kunstenaarsdorp waart de kunstenaarsgeest nog steeds rond in ons oude dorp. We hebben nog steeds een grote kunstenaarskolonie en een landelijke uitstraling. Met Singer als uitgesproken publiekstrekker. Die culturele geest moeten we als gemeente ondersteunen en faciliteren.

De gemeente heeft Singer altijd ruimhartig ondersteund in onderhoud en exploitatie en dat zullen we moeten blijven doen. Evenementen op dit gebied zijn prima, zolang ze niet een grootschaligheid krijgen waardoor het normale dorpsleven te veel wordt verstoord. De primaire functie voor onze burgers is immers dat het ons woon en leef dorp is, niet een festiviteitenterrein waar we ook nog mogen wonen.