GROENBELEID

Woonomgeving

 

Het karakteristieke is het vele groen in en rondom Laren. Het is een belangrijk onderdeel van het welbevinden van onze inwoners. Het is daarnaast een geluidsbuffer, zorgt voor fijnstofopvang en is een leefgebied voor dieren. Deze groene gezonde woonomgeving moet dan ook actief worden beschermd en behouden blijven.

Steeds meer gemeenten zijn hun groene woonomgeving aan het kapitaliseren, dat wil zeggen dat zij de economische waarde van huizen in samenhang met een groene woonomgeving benoemen. Ruim kunnen wonen in het groen vermeerdert de waarde van een woning. Bouwambities moeten dan ook passen in de kernwaarden van Laren: groen, kleinschalig en duurzaam.

Groen is het kapitaal van de gemeente en haar inwoners. Groen is k geen obstakel, maar ook een economische waarde voor de buurt en moet op gemeenschappelijke waarde worden geschat. Dat wil zeggen dat individuele aanvragen voor kap in deze gemeenschappelijkheid moeten worden getoetst. Burgers genieten immers ook van de bomen in andermans tuin. Nieuwe eigenaren moeten beseffen dat zij in een rijk groen dorp komen wonen waar het groen een belangrijke kernwaarde is en wederzijds moeten worden gerespecteerd.