MONUMENTENBELEID

Oog voor Dorpse karakter

Liberaal Laren is zoals al jaren bekend voor het behoud van het unieke historische karakter van Laren. Dit erfgoed is een belangrijk element van de aantrekkelijke woonomgeving en dient voor de toekomst zeker worden gesteld. Dit vanuit het standpunt dat alles van waarde meestal weerloos is en dus actieve bescherming nodig heeft.

Het rijke verleden van cultuurhistorische dorpsgezichten staat continu onder druk door een veelal kortzichtige verbouwings- en expansiedrift. En colleges die zich jarenlang door projectontwikkelaars lieten leiden en misbruiken. Een sluitend beleid voor monumenten, beeldbepalende panden en hun omgeving is helaas nodig om deze oude waarden te beschermen.

De welstandscommissie is belangrijk om de beeldbepalendheid van nieuwe bouwplannen te toetsen aan ons gezamenlijk idee hoe ons dorp moet blijven.