OUDERENBELEID

Zelfstandigheid

We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Ouderen dienen daarom zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven en hun rol in de maatschappij te blijven spelen. Het liberalisme gaat uit van deze zelfredzaamheid, tenzij iemand hier op een gegeven moment hulp bij nodig heeft, zonder hierbij te vervallen in betutteling. De rijksoverheid stelt hiervoor beleid en de basis-mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat de ouderen zelf hun keuzes kunnen blijven maken, daar de kans voor krijgen en voor een periode welke zij zelf aangegeven. Digitalisering geeft ons mooie gereedschappen om die mogelijkheid steeds beter in te vullen. Hiermee kan ook afhankelijkheid en vereenzaming beter worden tegengegaan. De gemeente vervult hierbij een regierol.

Met de komst van de nieuwe WMO en deregulering van het Rijk op het sociale terrein, zijn wij meer dan ooit ook lokaal verantwoordelijk geworden voor het welzijn van onze ouderen. De gelden die we hiervoor krijgen, dienen geoormerkt te zijn (dat wil zeggen dat ze niet aan andere zaken mogen worden uitgegeven) en overblijvende gelden dienen in een sociaal fonds worden gestort om voor de toekomst deze voorziening goed te kunnen blijven uitvoeren.

De regionale HBEL samenwerking om deze – in onze ogen onterechte – door het Rijk naar lokaal niveau gedelegeerde maatschappelijke uitvoering toch te kunnen realiseren, krijgt onze steun. Als Rijk en Provincie hun verantwoordelijkheid voor een landelijke WMO uitvoering niet willen oppakken, moeten we dat helaas zelf als samenwerkende gemeenten voor onze burgers organiseren.