SPORT

Accomodaties

Sport is goed voor de gezondheid, stimuleert de onderlinge verbondenheid, maakt personen bewust van de verschillen tussen groeps- en eigenbelang en draagt met ‘fair play’ op een speelse wijze bij aan het onderlinge respect tussen mensen.

We hebben een luxe situatie wat betreft aanwezigheid van sportvoorzieningen en vele sportverenigingen. Gezien het belang van sport op de gezondheid van jong en oud wil Liberaal Laren dit ook behouden. Aandacht voor sport op de basisscholen is belangrijk, terwijl via het welzijnswerk ook ouderen gestimuleerd moeten worden om actief te bewegen. Liberaal Laren zal initiatieven op dit gebied dan ook ondersteunen.

Liberaal Laren is groot voorstander van het weer invoeren van het schoolzwemmen. De zelfredzaamheid van onze jeugd in dit waterrijke land is enorm belangrijk.