VEILIGHEID

Buurtpreventie

Sociale controle is de beste vorm van criminaliteitspreventie. Hierbij is de betrokkenheid van inwoners bij hun veiligheid cruciaal. Samen je veiligheid regelen, levert een gemeenschappelijk veiligheidsgevoel op. Digitale hulpmiddelen en sociale media zijn hierbij een geweldige ondersteuning. Straatfeesten, buurtbarbecues, buurtbijeenkomsten en preventieverenigingen zijn belangrijk en die de gemeente actief moet faciliteren.

Daar waar nog geen buurtpreventie actief is in Laren, moeten we het oprichten hiervan stimuleren.
Er dient een laagdrempelig meldpunt te komen voor overlast en onveiligheid: de burger moet makkelijk en permanent melding kunnen doen. De publiek private samenwerking (PPS) is een waardevolle aanvulling ten aanzien van preventie en sociale controle.

De lokale informatiepagina in de BEL, alsmede de gemeentelijke website moeten benut worden om burgers te waarschuwen voor bepaalde tendensen, zodat die sociale controle ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Als de burger niet geïnformeerd wordt over wat er in het dorp gebeurt, kan deze ook niet alert zijn en erger voorkomen!