VERKEER

Drukte en veiligheid

Het verkeer in het dorp is een probleem. Elke oplossing schept vaak weer een nieuw probleem. Laren is een dorp van kleine straatjes waar we gewoon moeten accepteren dat een menselijke verkeersomgeving de beste voorwaarde is voor verkeersveiligheid. Minder verkeersheuvels en -beperkingen bevordert de doorstroming, hetgeen uiteindelijk onthaastend werkt.

Tenslotte zorgen camera’s op doorgaande wegen voor een natuurlijke preventie, maar ze hinderen politie, brandweer en ambulance niet in hun soms noodzakelijke snelheid.

Wij voorstander van doorgaande fietspaden door heel Laren. Wat betreft voetgangers ziet Liberaal Laren het nut van een gehandicapten route, waar ook ouderen, moeders met kinderen en in feite iedereen profijt van heeft.