ZELFSTANDIGHEID LAREN

Noodzaak voor samenvoeging

Als Thorbecke in 1848 had geweten dat er internet zou komen, had hij de provincie niet opgericht. Toen was de afstand van Den Haag tot Assen en Maastricht met de postkoets nog twee dagen gaans en was een lokale Commissaris of Gouverneur van de Koning nog een zinvol instituut. Nu is Nederland als land soms kleiner dan welke Europese regio dan ook. En heeft Nederland gemiddeld de grootste gemeenten van Europa.

De digitalisering van de maatschappij zorgt dat grootte en afstand van organisaties steeds minder van belang is om samen te werken en te besturen. Tom de Graaf had dit in zijn programma ‘Andere Overheid’ in 2003 al goed gezien en wilde bestuurder en burger dicht bij elkaar brengen door met kleine dynamische kernen de efficiency van de overheid te vergroten door middel van slimme informatie- en communicatie techniek (ICT).

Echter provinciale bestuurders zijn nog altijd enthousiast over schaalvergroting, samenvoegen en grotere bestuursorganisaties. De provincie bereikt met haar herindelingsdrang echter precies het tegenovergestelde: de kosten per burger gaan omhoog en de politiek komt of verder van de burger af te staan of de lokale politiek verdwijnt zelfs. Daardoor, zoals uit vele onderzoeken is gebleken, neemt de politieke interesse van de burger voor de gemeente nog verder af en daalt het opkomstpercentage bij gemeentelijke verkiezingen significant.

Uit een onderzoek van augustus 2005 (ESO management partners) blijkt ironisch genoeg helder en duidelijk dat de kosten per inwoner (!) stijgen vanaf gemeenten met 10.000 inwoners (Laren heeft ongeveer 11.000 inwoners). De kosten per inwoner lopen op van minder dan € 2000/inwoner op tot bedragen van € 6000/inwoner bij de grootste gemeenten van ons land. Heeft de gemeente Laren slechts 6 ambtenaren op de duizend inwoners, voor Amsterdam staan hier 21 ambtenaren tegenover, terwijl zelfs Rotterdam 30 ambtenaren per duizend burgers nodig heeft om te functioneren.

Samenvoegen is dus duurder, de burger komt verder van het bestuur af te staan en de verambtelijking van het bestuur wordt vergroot. Allemaal zaken die Liberaal Laren niet wil. Samenwerken zoals nu in BEL-verband gebeurt, is prima en Liberaal Laren blijft voorstander van een zelfstandig Laren. Volgens studies van de provincie had laren ook in 2016 nog voldoende bestuurskracht om zelfstandig te blijven.

Er is een effectieve samenwerking met Huizen ontwikkeld op het gebied van het sociale domein. In deze samenwerking (70.000+ inwoners) kunnen we gezamenlijk prima de uitvoerende taken regelen die het Rijk de afgelopen jaren naar de gemeente heeft overgeheveld. Laren kan hierbij zijn eigen sociale loket dicht bij zijn inwoners houden.

De ambtelijke samenvoeging van de BEL ambtenaren maakt een samenvoeging tot één gemeente niet direct noodzakelijk. De stap om samen als BEL-gemeenten over te stappen naar de provincie Utrecht was voor Liberaal Laren de beste oplossing. Het traject dat we nu zijn ingeslagen is onduidelijk, onzeker en heeft nog vele beren op de weg. Wie gaat bijvoorbeeld de ontmanteling van de BEL-combinatie betalen?

Er geldt: wie breekt, betaalt. Dus Noord Holland zal de kosten tussen de 10 en 20 miljoen euro voor die ontmanteling ‘ergens’ vandaan moeten halen. We hopen dat het uiteindelijk niet vanuit de WOZ belasting zal moeten worden ‘afbetaald’ door ons als burgers. Dan worden we door de provincie dubbel uiteindelijk gepakt.