Actueel uit gemeenteraad Liberaal Laren

Schriftelijke vragen over de sloop van het voormalige ABN Amro gebouw Zevenend 4

In november 2020 werden sloopwerkzaamheden gestart aan het voormalig ABN-AMRO gebouw dat met zo een grote voortvarendheid ging, dat er onrust in het dorp en op social media ontstond. Toen de sloop op Bol-An aan de orde kwam, stelde de wethouder desgevraagd (citaat) ‘Sloop? Geen sprake van! In het pand van voormalig ABN komt Pauw herenmode en wordt er wat verbouwd.’ (einde citaat).

Lees meer

Begrotingsbehandeling november 2021

Er is standaard een structureel tekort van 1,5 miljoen in de gemeente Laren, bevestigd door de accountant. Met andere woorden: het College heeft de financiën nog steeds niet op orde; nog zonder de extra corona-kosten.

We hebben als Laren onze zelfstandigheid zwaar bevochten. Maar voorwaarde nummer 1 hiervoor was – en is – het op orde hebben en houden van onze financiën. Wij zien nu het tegendeel. Hoe lang kunnen we met dit beleid nog onze zelfstandigheid behouden? Wij vrezen het ergste. Laren is technisch failliet.

Lees meer

Motie Liberaal Laren tav Brinkplan

Betreft: Raadsbesluit Brinkplan De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 9 september 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;  overwegingen: Op 24 juni...

Lees meer
Berichtje van de fractievoorzitter

Berichtje van de fractievoorzitter

Uiteindelijk om 23:41 uur komt het verlossende bericht dat mijn test negatief is en ik dus geen COVID-19 virus besmetting hebt. In de auto gesprongen en alsnog aan de laatste belangrijke stemming kunnen deelnemen. Woensdagavond 9 september 2020 20:00 uurBeste collega...

Lees meer
Schriftelijke vragen Brinkplan

Schriftelijke vragen Brinkplan

De Brink als waterberging/wadi op de Brink komt in geen enkel beleid voor en moet dus als een eigen actie van het college worden gezien, zonder opdracht van de gemeenteraad en zonder juridisch kader.

Hierover stelt Liberaal Laren vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De laatste vragen worden in een motie vertaald en op de eerstvolgende raadsvergadering ingediend, opdat de raad – op basis van voortschrijdend
inzicht – opnieuw een besluit kan nemen en de rust in het dorp kan terugkeren.

Lees meer
Plank mis geslagen  . . .

Plank mis geslagen . . .

Open reactie Jacqueline Timmerman op Ronald Frisart van de Gooi & Eemlander op het ‘niet doorpakken’ na harde kritiek te geven. In dit geval hoe een amendement ‘noodgedwongen’ omgezet moest worden naar een motie, maar dat Jacqueline hiermee uiteindelijk wel haar doel bereikte.

Lees meer

Zuchtend stemt ook Laren in met BV Vervoer

Raad neemt motie regionaal vervoer aan met harde toezegging College
Na drie schorsingen bleek Fractievoorzitter Timmerman van Liberaal Laren bereid haar amendement (dwingende wijziging van het besluit) om te zetten in een motie. Die vroeg het college te onderzoeken hoe het nu precies zit en of het WMO-vervoer toch niet bij Latax kan blijven.
Uiterlijk 1 september moet dat duidelijk zijn. De motie kreeg aller steun.
De raad heeft dus besloten ook het WMO-vervoer naar de BV Vervoer te schuiven, maar zou blijken dat het toch anders kan, dan kan de WMO-taxi nog tot 1 januari bij de Regio worden weggehaald!

Lees meer