Actueel uit gemeenteraad Liberaal Laren

Afscheid oude raadsleden

Afscheid oude raadsleden

Maandag 28 maart 2022 hebben we afscheid genomen van onze raadsleden Rik Snoek en Diederik Sakkers die niet meer zullen terugkeren in de nieuwe raad. Onder voorzitterschap van Jacqueline Timmerman, die de positief geteste burgemeester Nanning Mol verving, werd...

Lees meer

‘Is politiek Laren nog wel te vertrouwen?’

Persbericht Laren, 23 februari 2022 Het bestuur van Liberaal Laren maakt het volgende bekend: Afgelopen dinsdag 22 februari 2022 stond een artikel van oud G&E redacteur Ronald Frisart met de titel ‘Is politiek Laren nog wel te vertrouwen?’ In de zaak van de...

Lees meer
Begrotingsbehandeling 2021

Begrotingsbehandeling 2021

Uitgesproken door fractievoorzitter Jacqueline Timmerman Begrotingsraad 5 november 2021 Alles van waarde is weerloos en verdient onze bescherming! Terugkijkend op 16 jaar begrotingsbehandeling van Liberaal Laren was onze boodschap steeds hetzelfde: “niet meer...

Lees meer

Schriftelijke vragen over de sloop van het voormalige ABN Amro gebouw Zevenend 4

In november 2020 werden sloopwerkzaamheden gestart aan het voormalig ABN-AMRO gebouw dat met zo een grote voortvarendheid ging, dat er onrust in het dorp en op social media ontstond. Toen de sloop op Bol-An aan de orde kwam, stelde de wethouder desgevraagd (citaat) ‘Sloop? Geen sprake van! In het pand van voormalig ABN komt Pauw herenmode en wordt er wat verbouwd.’ (einde citaat).

Lees meer

Begrotingsbehandeling november 2021

Er is standaard een structureel tekort van 1,5 miljoen in de gemeente Laren, bevestigd door de accountant. Met andere woorden: het College heeft de financiën nog steeds niet op orde; nog zonder de extra corona-kosten.

We hebben als Laren onze zelfstandigheid zwaar bevochten. Maar voorwaarde nummer 1 hiervoor was – en is – het op orde hebben en houden van onze financiën. Wij zien nu het tegendeel. Hoe lang kunnen we met dit beleid nog onze zelfstandigheid behouden? Wij vrezen het ergste. Laren is technisch failliet.

Lees meer

Motie Liberaal Laren tav Brinkplan

Betreft: Raadsbesluit Brinkplan De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 9 september 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;  overwegingen: Op 24 juni...

Lees meer