Actueel uit gemeenteraad Liberaal Laren

Betoog Liberaal Laren over voorstel bouw bij Golden River. Jacqueline Timmerman,  Gemeenteraadsvergadering 6 mei 2020

Betoog Liberaal Laren over voorstel bouw bij Golden River. Jacqueline Timmerman, Gemeenteraadsvergadering 6 mei 2020

Te groot, te massief, te opgeblazen om nog historiserend te zijn, te grote appartementen, perceelsoverschrijdend op monumentale ambtswoning, beeldbepalend groen verdwijnt voor steen aan de hertenkamp. En dat allemaal door negeren van recentelijk door de raad vastgesteld beleid.

Je kunt je dorp maar één keer verpesten. Liberaal Laren doet daar niet aan mee.

Lees meer

Bouwplannen Laren

Reactie uit de raadsvergadering van 30 januari 2019 door Jacqueline Timmerman. Liberaal Laren is tegen verdere verstening van ons dorp en vraagt het College te acteren op basis van bestaande woonvisie en afspraken.

Lees meer

Ook in 2e Kamer: telefoon inleveren . . .

Ook in de Tweede Kamer neemt de afleiding én overlast door het telefoongebruik bizarre vormen aan. Kamervoorzitter Khadija Arib pikt het dan ook niet langer. "Derde keer is telefoon inleveren." Het lijkt Laren wel :-)...

Lees meer

Afkoppelen lost waterafvoer centrum niet op

Tekst Jacqueline Timmerman bij de Raadsvergadering op woensdag 27 juni 2018  Vanavond wordt er een besluit genomen over het nieuwe GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) met daaruit voortvloeiend grote financiële, ruimtelijk en persoonlijk-juridische consequenties voor de...

Lees meer

Lieve kiezers bedankt !!!!

Bij de verkiezingen vroegen wij u ons met uw stem de kans te geven bestuursverantwoordelijkheid te gaan dragen. Daar gaf u ruimschoots en vol overtuiging gehoor aan. Meer dan een kwart van u heeft ons dat vertrouwen gegeven: een coalitie te vormen en een wethouder te leveren. Door uw stem zijn wij in zetels verdubbeld en de tweede partij van het dorp geworden . . . Dank u wel !

Lees meer

Waarom de gisteravond aangenomen motie zo belangrijk is . . .

De motie is een logisch gevolg van de fouten die Gedeputeerde Staten in de procedure hebben gemaakt. Jacqueline Timmerman heeft contact gezocht eerst met Eemnes, in de voorbereiding van de motie en later met Blaricum om hen ook aan te laten sluiten bij deze actie, waardoor we werkelijk als drie dorpen samen tegen het rampzalige besluit tot samenvoeging van Noord Holland kunnen optreden.

Lees meer