Actueel uit gemeenteraad Liberaal Laren

Waarom de gisteravond aangenomen motie zo belangrijk is . . .

De motie is een logisch gevolg van de fouten die Gedeputeerde Staten in de procedure hebben gemaakt. Jacqueline Timmerman heeft contact gezocht eerst met Eemnes, in de voorbereiding van de motie en later met Blaricum om hen ook aan te laten sluiten bij deze actie, waardoor we werkelijk als drie dorpen samen tegen het rampzalige besluit tot samenvoeging van Noord Holland kunnen optreden.

Lees meer
Watergate

Watergate

Het ‘verplicht afkoppelen’ neemt zo langzamerhand bizarre vormen aan . . . Een regenbui zette ons centrum en delen van het dorp waar al jaren sprake is van achterstallig rioolonderhoud, onder water. In plaats van actief achterstanden van en gebreken aan het riool aan te pakken, legde de VVD-wethouder in 2016 met verplicht afkoppelen van regenwater, de kosten bij de inwoners neer.

Lees meer