Jacqueline Timmerman                                     Rinske Kruisinga
Plaatsvervangend voorzitter                              Waarnemend Burgemeester
Gemeenteraad Laren                                           Gemeente Laren

Rinske Kruisinga wordt benoemd tot waarnemend burgemeester van Laren in verband met het vertrek van Elbert Roest naar Bloemendaal op 6 september.

Op 27 september 2017 overhandigde plaatsvervangend Raadsvoorzitter Jacqueline Timmerman de voorzittershamer aan de nieuwe waarnemend burgemeester van Laren.

Rinke Kruisinga (67) was van 2015 tot 2016 waarnemend burgemeester van de gemeente Texel. Zij was van 2013 tot 2017 voorzitter Regionaal Overleg Commissie Luchthaven Hilversum en van 2014 tot 2016 gastdocent opleiding Bestuurssecretarissen Slot BV, Utrecht. Van eind 2012 tot juli 2013 was zij waarnemend burgemeester van Bussum.

Daarvoor was zij van 2003 tot 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Vanaf 1999 was zij lid van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland. Mevrouw Kruisinga is lid van het CDA.

Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder de gemeente Laren is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een waarnemend burgemeester benoemd, aldus een toelichting van de provincie Noord-Holland.

Share This