overgenomen uit Nielsrood’s Blog

“De lokale autoriteiten hebben het recht rechtsmiddelen aan te wenden teneinde de zelfstandige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren, alsmede de eerbiediging van die beginselen van lokale autonomie die zijn vastgelegd in de grondwet of de interne wetgeving.”

Dit is artikel 11 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Het werd in 1985 door Nederland ondertekend en in 1991 was Nederland klaar met het vertalen van de verplichtingen in wetgeving. Soms duurt het even.

Deze week noemde een internationaal vermaarde mensenrechtenjurist, het initiatief van Rob Bruintjes in Blaricum om de schending van passief kiesrecht aan te vechten, in een email ‘zeer interessant’. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat de juridische mogelijkheden zijn.

Naast de schending van het passieve kiesrecht (raadslid Bruintjes en zijn collega’s hebben recht op een termijn van vier jaar, of tenminste om vooraf te weten voor hoe lang zij worden verkozen) heeft de provincie Noord-Holland nóg een probleem gecreëerd door zich niet aan de termijnen van de wet ARHI te houden. En dat is dat er geen rechtsmiddelen zijn voor gemeenten, in strijd met het hierboven geciteerde Europese Handvest.

Laren vroeg het voor de zekerheid na, en Noord-Holland bevestigde het zwart op wit. Het ‘besluit’ in de brief van november was geen ‘besluit in de zin van de wet’. De brief was het resultaat van grote paniek in Gedeputeerde Staten in november. Anders dan de ambtelijk voorbereide nota voorstelde, kreeg Remkes op die dinsdagochtend zijn zin: met een verwijzing naar het regeerakkoord werd het voorstel van de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum getorpedeerd. Dat was ondanks eerdere brieven, maar staande de collegevergadering werd toch zo besloten en er was nog een middagje tijd voor acht regels motivatie.

Hoewel GS besloot over de inhoud van de brief, schreef Haarlem later dat er geen ‘besluit’ lag in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Beroep en bezwaar is daarmee niet mogelijk. Maar de termijnen waarin de provincie tot een herindelingsadvies moet komen, zijn nou precies een van de waarborgen waar artikel 11 van het Handvest over rept. De termijn staat in de wet; als je die verlengt, moeten er rechtsmiddelen zijn voor het lokale bestuur ‘teneinde de zelfstandige uitoefening van hun bevoegdheden te verzekeren.’ En die zijn er niet, schrijft de provincie.

Eerder noemde hoogleraar Douwe Jan Elzinga, de autoriteit op het gebied van gemeenterecht, het gebrek aan middelen voor gemeenten om zich te verzetten, al een weeffout in de toepassing van de wet ARHI, die duidelijk werd sinds provincies zo’n grote rol hebben gekregen. Hij pleitte in vakblad Binnenlands Bestuur voor aanpassing. En hij had het over de wet zelf, niet over de achteloze beslissing van Noord-Holland om een wettelijke termijn van drie maanden te verlengen tot negen.

Hoe kon Noord-Holland er zo’n rommeltje van maken? Het komt omdat ze letten op de verkeerde precedenten. Bij een fusie waarvoor draagvlak is bij gemeentebesturen, gaat iedereen aan de slag en leggen ook de tegenstanders zich op een bepaald neer bij het onvermijdelijke. Als je dan een wettelijke termijn niet haalt, kraait er geen haan meer naar. In het Gooi echter, stelt Noord-Holland een oplossing voor waar geen enkele gemeenteraad voorstander van is. Die oplossing is drie gemeenten in het Gooi: Gooise Meren, Hilversum met Wijdemeren, Groot-Huizen.

Probleem: het betekent niet dat de regio zichzelf als regio goed op de kaart zal zetten, het enige urgente probleem dat Deloitte constateerde. We zien dat al in de praktijk. Fusiegemeente Gooise Meren maakt openlijk ruzie met Huizen in de Gooi- en Eemlander en beweert dat Huizen nergens aan meebetaalt. Overigens maakt Gooise Meren op eigen grondgebied pijnlijk duidelijk hoe fusies het voorzieningenniveau bedreigen. Speeltuin Oud-Valkeveen zet zijn medewerkers op straat en verkoopt geen abonnementen meer, omdat de gemeente de gaten in de begroting niet anders kan dichten dan met een flinke opslag op het entreekaartje.

Drie grote gemeenten in het Gooi – ik denk dat we niet moeten verwachten dat die de regio eensgezind gaan vertegenwoordigen in Amsterdam, Haarlem, den Haag en Brussel. Rollend over straat gaan ligt meer in de lijn der verwachting. Dat zagen alle gemeenteraden ook wel in en geen van de reacties op het Deloitte-rapport pleitte voor drie gemeenten. Maar Noord-Holland mompelde wat over gebrek aan eensgezindheid over wat dan wel en stelde de drie gemeenten doodleuk toch voor. Niet, zoals het in de wet geregeld is, in een herindelingsadvies, maar per brief. Met een op verzoek van Laren nagezonden verduidelijking: het klopt dat wij geen besluit hebben genomen waar u tegen in beroep kan. Maar we gaan wel doen wat er in staat, dat dan weer wel. U wilt een datum horen? Misschien per 1/1/21, misschien later.

Als er geen enkel draagvlak is bij volksvertegenwoordigers, niet bij de grote gemeenten en niet bij de omliggende; dan wordt het missen van de wettelijke termijn ineens erg relevant, ook als je even met Den Haag hebt gebeld voor rugdekking. De wet ARHI bevat de termijnen als waarborgen voor gemeenten die niet willen, maar moeten fuseren. Als die procedures aan de laars gelapt worden en er staat geen mogelijkheid voor beroep of bezwaar open, dan is dat een schending van het Handvest voor de lokale autonomie. Het is de moeite waard om na te vragen of de politieke partijen in de BEL en in Huizen die nu tegen de fusie zeggen te zijn (net als 87% van de huidige raadsleden), zich straks bij de rechter ook zullen verzetten op basis van dit Handvest. Of is het lippendienst?

Overheden die tegen elkaar procederen, dat ziet er nooit fraai uit. Het is ook niet nodig, want als de provincie Noord-Holland verstandig is kiest ze op tijd het hazenpad. Dat is even niet leuk voor het ego van de bestuurders, maar om in volle vaart de doodlopende weg in te blijven stuiven, is nog minder aanlokkelijk. Het stoppen van de ARHI zou elke rechtsgang overbodig maken. En naast de rechter moet ook politiek Den Haag zijn zegen nog uitspreken over het rommeltje van Remkes. De provincie Limburg wil na de Landgraaf-mislukking vast wel in Haarlem uit komen leggen dat die Haagse zegen onder minister Kajsa Ollongren echt geen zekerheidje is.

Share This