We krijgen veel vragen van burgers die we beantwoorden en soms zijn ze specifiek genoeg om ze op de website te delen. Hier de vraag over hoe de financiële situatie van de gemeente momenteel is, omdat deze informatie onvindbaar is op de officieel websites van de gemeente zelf. En de vraag of wij dit soort openheid voorstaan.

Het antwoord op de laatste vraag is een duidelijk ja: wij vinden dat de gemeente betere informatie en vooral makkelijker vindbare informatie met de burgers moet delen over o.a. de financiële status van de gemeente. Hieronder het antwoord van raadslid Anne Visser die afgelopen vier jaar in de fractie van Liberaal Laren de financieel portefeuille onder zijn beheer had.

Als antwoord op uw vraag een aantal belangrijke bezwaren die wij hebben tegen het financiële beleid zoals dat is gevoerd door de achtereenvolgende VVD/Larens Behoud – coalities:

  • Het structureel uitputten van de algemene reserve (zie bijlage). De algemene reserve is geslonken naar een minimaal niveau en tast de financiële weerbaarheid van de gemeente aan. Alle nieuw beleid en eventuele tegenvallers zullen zich meteen vertalen in een verhoging van de OZB.

  • Het aangaan van grote projecten (Singer, Brinkhuis, Raadhuis) waarvoor grote bedragen moesten worden geleend (zie bijlage). Ondanks alle beloften zijn die projecten uiteraard niet kostendekkend waardoor de gemeentebegroting hiermee belast wordt. Daarnaast draagt de gemeente het finale risico van het BEL-zwembad als daar tekorten optreden die de afgesproken bedragen overtreffen.

  • Het systematisch verhogen van de opbrengst OZB met een groter percentage dan de inflatie. Dit is met name een schending van de verkiezingsbeloften van de VVD.
 Ten slotte vindt u ter informatie een overzicht van de inkomsten van de gemeente in 2016 (bron: jaarrekening 2016 gemeente Laren).
Met vriendelijke groet,
Anne Visser
Share This