Statement uitspraken Peter Calis Raadsvergadering 9 september 2020

Hetgeen iemand wel of niet op een besloten ledenvergadering zegt, is in principe een prive-aangelegenheid voor de betreffende stemvereniging.

Maar een publiek persbericht van diezelfde stemvereniging, waarin uitspraken uit naam van de wethouder worden gedaan dat een raadsbesluit niet zal worden uitgevoerd, voordat de eigen leden akkoord zijn, is absurd en bovendien een toezegging die niemand (wethouder of niet) kan waarmaken.

Gemeenteraadsleden stemmen immers zonder enige last en een raadsbesluit dient gewoon uitgevoerd te worden. Ook onze burgemeester is hier conform zijn reactie vanuit Frankrijk tijdens het reces, helder over.

Het ontkennen van het persbericht nadat de partij hierop is aangesproken, is vreemd en niet te controleren. En wat er nu wel of niet is gezegd, is voor ons ondergeschikt. Maar dat er op regenteske wijze geen volle openheid van zaken gegeven wordt, schaadt het College als totaliteit en de sfeer van achterkamertjes blijft hangen. Het vertrouwen in het openbaar bestuur dat toch al wankelt in deze zaak, werd hiermee nog verder aangetast. Wij betreuren het, dat wij het hierover vanavond moeten hebben, want dit soort zaken doen het vertrouwen in de politiek geen goed.

Share This