Een paar weken geleden spraken Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg voor de tweede maal met Bernadette Bakker en haar zoon Joost van de winkel Brink & Thuys. De winkel is de voormalige verffabriek van de heer H. Bayens die hij in 1830 startte. In 1915 werd deze overgenomen door de familie van de Brink die het merk ‘Mauvine Verf’ introduceerde waarmee de afgelopen honderd jaar vele huizen in Laren in vooral de kleur ‘Larens Groen’ zijn geverfd.

Interview van Jacqueline Timmerman en Maria Klingenberg met Bernadette Bakker en haar zoon Joost van de verfwinkel Brink & Thuys.

Fanatisme
De discussie rondom het hotel spitst zich de afgelopen maanden in de pers toe op het laatste stukje van een verhaal, terwijl de oorsprong van deze tragedie veel interessanter is. Want waar komt het oorspronkelijke idee van een hotel vandaan? En waarom wordt er door het college met zoveel fanatisme geprobeerd dit plan door te drukken?

In feite was het voorstel aan de gemeenteraad, voor een hotel met bijbehorende sloop op deze historische plek aan de Brink, het eindspel van een goed voorbereid plan van de projectontwikkelaar en onze wethouder Ton Stam, dat jaren geleden startte.

Joost: “Veel mensen komen in de winkel en verzuchten: Wat gebeurt er in vredesnaam in Laren? Echt, niemand in dit dorp wil dit. Er zijn op dit terrein hard werkende mensen die hier hun brood verdienen. Hoe kun je je dorp zo verkwanselen?” Bernadette vult hem aan: “Ik heb drie jaar lang mijn mond gehouden. Wat richt deze man aan? Ik heb de huilende dames van de Brink hier aan tafel gehad. Die zitten met een wurgcontract en zijn zelfs uit ellende uit Laren verhuisd, omdat ze het niet meer aankonden. En wethouder Stam heeft hier altijd ondergronds aan meegewerkt. Wat ben je dan voor bestuurder?” Hier voegde zoon Joost aan toe: “Van dure appartementen aan de Brink of een hotel, daar wordt Laren echt niet beter van.”

Exclusieve appartementen
Het begon ruim drie jaar geleden toen de Eemnesser projectontwikkelaar van der Wardt het plan opvatte om grootschalige exclusieve appartementen aan de Brink te realiseren. Zijn oog was gevallen op het terrein van de familie van de Brink, een kleinschalig bedrijven-terreintje in het hart van Laren, alsmede diverse panden er omheen en erachter. Het ging zelfs zover, dat hij voor zijn plan ook de panden van restaurant Zuiderhout en het hele pand van Match aan de Brink wilde kopen. Die waren echter niet bereid tot verkoop c.q. uitkoop.

Optie tot verkoop
Uiteindelijk heeft hij alleen de dames van de Brink, de erven van het betreffende perceel, overgehaald een optie tot verkoop tot 2020 te tekenen. Achteraf voor een veel te laag bedrag, omdat er volgens hem achterstallig onderhoud zou zijn (over sloop was nooit gesproken), inclusief een geheimhoudingsplicht en zonder vooraf een cent te betalen. Het terrein betreft de witte villa, de verfwinkel Brink & Thuys en de achtergelegen bedrijfspanden.

Bernadette vertelt: “Eigenlijk wilden dames van de Brink helemaal geen sloop. Maar ze zitten nu vast aan een wurgcontract tot 2020 waar ze niet meer onderuit kunnen en zelfs over de inhoud niet mogen praten! En iedere huurder van dit terrein wordt sindsdien alleen nog maar een jaarcontract gegeven, zodat we als huurders allemaal in grote onzekerheid leven”.

Centrumvisie als voorbereiding
In het eerste stadium had van der Wardt de VVD-wethouder Ton Stam al bij zijn geheime plannen betrokken. Het plan paste immers niet in het bestemmingsplan Centrum en de wethouder was de aangewezen persoon om dit plan door de gemeenteraad te loodsen.  Toevallig was de coalitie met een nieuwe centrumvisie bezig, als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan.
Zou het daarom niet mooi zijn, als de bouw van het hotel via deze centrumvisie simpelweg het bestemmingsplan in kon worden ingeschoven? De centrumvisie ging vervolgens uit van (citaat) “radialen waaraan vernieuwende horeca zou mogen komen, zoals bijvoorbeeld een foodcourt, een hotel of een viswinkel met ondergeschikte horeca (!)”.

Foodcourt
Na de aanname van de centrumvisie door de coalitie-meerderheid van VVD en Larens Behoud, werden we door het college al snel overvallen met een reeds ver uitgewerkt plan om een foodcourt te realiseren bijna naast de basiliek, midden in beschermd dorpsgezicht. Want er was toevallig (!) een aanvraag hiervoor binnengekomen en het was toch immers vernieuwende horeca? Wie kon daar tegen zijn? En het stond toch in de centrumvisie?
Dit waanzinnige idee is door zowel de oppositie in de raad alsmede door heel veel weerstand uit het dorp, uiteindelijk ten grave gedragen. Gelukkig, want zoiets monstrueus past niet in ons kleinschalige en historische centrum. Nog los van de verkeersellende die de Eemnesserweg hiervan zou ondervinden

Viswinkel
Al snel volgde de aanvraag voor een vergunning voor wederom vernieuwende horeca, te weten een “viswinkel met ondergeschikte horeca”, nummer twee op de lijst van ‘zo maar een voorbeeld van vernieuwende horeca’ die in de centrumvisie werd genoemd.

Hotel
Het wachten was op nummer drie, namelijk het hotel. En ja hoor, in juni 2017 werd de eerste informatie-avond gehouden voor de omwonenden.  Het plan was – op kosten van de gemeente – door een extern bureau voorbereid en gepresenteerd, inclusief een maquette van het plan. Hier werd de omwonenden verteld (citaat gemeentelijk verslag 6 juni 2017): “De gemeenteraad is in principe akkoord met de locatie van het hotel”. Hierdoor werden de omwonenden volkomen misleid, omdat dit voorstel nooit met de gemeenteraad besproken was, laat staan dat zij hiermee akkoord waren. Verder staat er in het verslag: “Een bewoner vraagt om de villa aan de Brink niet te slopen. Wethouder Stam zegt dat zonder sloop van dit gebouw een hotel niet mogelijk is. Het pand heeft geen monumentale waarde.”

Raadsvoorstel
In december 2017 werd de gemeenteraad gevraagd “In te stemmen met de voorgestelde plek voor de realisatie van een hotel in Laren alsmede de bestuursopdracht voor de inpassing van de beoogde nieuwe bebouwing. De locatie Torenlaan 1 betreft twee woningen en bedrijfsruimten schuin tegenover de Brink. Voor de bouw van het hotel moet deze bebouwing worden gesloopt. De panden die moeten worden gesloopt zijn niet aangemerkt als monument.“ In het voorstel en de bestuursopdracht staan ook de noodzaak voor de realisatie van een onbekend (?) aantal appartementen om de exploitatie van het hotel rendabel te maken.

Protest
Hierop kwam in de commissiebehandeling een storm van protest, zowel van insprekers  als van een aantal niet-coalitiepartijen waaronder Liberaal Laren. Hoewel het de bedoeling was, dit voorstel nog vóór de Kerst door de gemeenteraad te loodsen, is dit door alle protest niet gebeurd. Maar in januari kwam het – op uitdrukkelijk verzoek van de wethouder Ton Stam – wederom op de agenda. Opnieuw een storm van protest, die inmiddels was aangewakkerd tot een grote orkaan in ons kleine dorp. En dat ook nog pal voor de verkiezingen. Oei . . .

Amendement voor de Bühne
Naar aanleiding hiervan kwamen de coalitiepartijen VVD en Larens Behoud, inclusief D66 tijdens de raadsbehandeling met een krakkemikkig amendement om de ‘pijn’ uit het voorstel te halen en mede een onderzoek te gelasten om te zien of de Brink wel de goede plek was. Liberaal Laren heeft dit steeds een “amendement voor de bühne” genoemd, omdat de bestuursopdracht om het hotel en appartementen op die plaats te realiseren, inclusief de sloop van alle panden, gewoon blijft staan.

Sloop na de verkiezingen?
Want wat partijen ook vertellen en in hun verkiezingsprogramma zetten, er “kan en mag nog steeds worden gesloopt en daarna worden gebouwd” zolang de bestuursopdracht niet is ingetrokken. De angst van Liberaal Laren dat ná de verkiezingen toch gewoon gesloopt en gebouwd gaat worden, werd bewaarheid toen tijdens de agendacommissie van de fractievoorzitters op maandag 5 maart 2018, zowel VVD als Larens Behoud en wonderbaarlijk D66, weigerden om de bestuursopdracht tot sloop en bouw van hotel van de agenda van de raadsvergadering te halen die ná de verkiezingen is gepland !!!

Dit ondanks tweemaal een zeer uitdrukkelijk verzoek van
Jacqueline Timmerman dit agendapunt af te voeren.

Jacqueline Timmerman: “Mijn vader zei altijd: ‘luister niet naar
al die mooie woorden, maar kijk naar wat mensen doen.
Eén ding is zeker, met Liberaal Laren in een nieuwe coalitie
zal ná de verkiezingen absoluut niet worden gesloopt:
en er komt geen hotel aan de Brink! Laren is ons te lief!
Wat je vernietigt, komt immers nooit meer terug.”

Share This