Motie Liberaal Laren tav Brinkplan

Betreft: Raadsbesluit Brinkplan De gemeenteraad van Laren in openbare vergadering bijeen op 9 september 2020; gelet op artikel 28 van het `Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2018’;  overwegingen: Op 24 juni...
Schriftelijke vragen Brinkplan

Schriftelijke vragen Brinkplan

Aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren (via de raadsvoorzitter). Onderwerp: beslisvoorstel Herinrichting Brink Laren, 17 – 8 – 2020 Overeenkomstig artikel 32 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad, stellen wij u ter schriftelijke...
Bericht Burgemeester Mol: Proces Brinkplan

Bericht Burgemeester Mol: Proces Brinkplan

Bron: website van de gemeente Laren. Afgelopen weken is er in de media en op internet veel discussie over de ‘inrichtingsschets Herinrichting Brink’, die door de gemeenteraad van Laren is aangenomen op 24 juni 2020. Burgemeester Nanning Mol ziet dat daarbij...
Actie tegen geplande bomenkap Brink

Actie tegen geplande bomenkap Brink

De Gooi en Eemlander heeft gelukkig ook aandacht besteed aan de ludieke actie van Liberaal Laren om alle te kappen bomen op de Brink van rood/witte linten te voorzien om de burgers duidelijk te maken wat de coalitie van VVD en Larens Behoud van plan zijn met onze...